TRY Dig

I TRY Dig liker vi å si at vi bidrar til at verden blir digital på riktig måte. Dette gjør vi først og fremst ved å utvikle og rådgi våre kunder til å bygge og drifte digitale løsninger på brukernes egne premisser - ved hjelp av strategi, design og teknologi. Vårt tverrfaglige team har kompetanse til å bygge løsninger som pusher teknologiske grenser, og kan rådgi om teknologivalg som er optimal for bruker– og forretningsbehov.

TRY_nettside_29
TRY_nettside_26

Våre tjenester

 • Strategi

  Hvordan kommer du dit du vil? Strategi handler om å finne retning og mål for hvor man skal. På bakgrunn av analyser, anbefaler vi konkrete tiltak i samsvar med forretningsmål og verdier.

  Les mer

 • Innsikt og analyse

  Vi hjelper deg med å finne ut av hva målgruppen din vet eller mener. Medieanalyser, politiske analyser, dybdeintervjuer, fokusgrupper, interessentanalyser og omdømme- eller målgruppeundersøkelser er viktige verktøy å styre etter.

  Les mer

 • Teknologi

  Vi brenner for å skape gode digitale kundeopplevelser basert på strategi, design og ikke minst teknologi. Vårt team har god kompetanse med løsninger som pusher teknologiske grenser, og kan gi råd om valg av teknologi som er optimal for bruker– og forretningsbehov.

  Les mer

 • Netthandel

  Vi er tverrfaglig spesialisert innen digital handel – vi skaper, drifter, markedsfører og utfordrer noen av Norges mest spennende merkevarer. Ikke la brukeropplevelse og funksjonalitet på bekostning av hverandre. Teknologi og design er verktøy for å sette forretningsstrategien i arbeid. Vi hjelper deg med å realisere eller forbedre dine digitale kundeopplevelser.

 • Tjenestedesign

  Tjenestedesign handler om å utvikle, planlegge og organisere tjenester, og vi bruker relevant innsikt, strategiske prosesser og kreativ-kraft på tvers av disipliner. Ofte handler det om å lage korte, smidige og lønnsomme kundereiser basert på bruker, forretning og teknologi.

 • UX-design

  For en god brukeropplevelse må brukeren være i fokus ved utforming eller forbedring av digitale løsninger. Sluttbrukeren skal treffes med en enkelt og intiutiv tjeneste, og vi kan bistå med interaksjonsdesign, prototyping, innsiktsarbeid, SEO-optimalisering og rådgivning.

 • Nettside

  Det er viktig å utvikle eller videreutvikle nettsider tilrettelagt til kunden og etter deres brukere sine behov. Vi kan gi råd om valg av teknologi som dekker begge, og kan også bistå med prototyping, og skape løsninger som visualiserer informasjon på en iøynefallende og interaktiv måte.

 • CRM og HubSpot

  CRM står for kunderelasjonshåndtering og er teknologien bak håndteringen av interaksjon med eksisterende, og potensielle kunder. HubSpot er en av de raskest voksende leverandørene av CRM plattform teknologi, og TRY-huset er sertifisert HubSpot Diamond Partner. Vi lever både strategisk og operativ hjelp med HubSpot, både for selskaper som vil starte opp med det og de som trenger hjelp til optimalisering.

 • Creative Tech

  Teknologi åpner for å fange oppmerksomheten, dele informasjon, underholde eller utdanne på helt nye måter. Vi kan hjelpe deg å fortelle historier som etterlater inntrykk ved å eksperimentere med ny teknologi.

 • Interaktive installasjoner

  Interaktive installasjoner kan være gode virkemidler enten det skal brukes som et kommunikasjonsverktøy for å dele informasjon eller kunnskap, visuell utsmykning eller ren underholdning.

TRY Dig Nøkkelpersoner

Våre partnere