Strategi

Strategi handler om å finne mål og retning. Vi gir råd med utgangspunkt i grundige analyser, i tråd med kundens mål og verdier.

image
image

Våre tjenester

 • Strategisk kommunikasjon er å sette seg langsiktige mål og bruke disse som rettesnor i alt av kommunikasjonsarbeid. Vi bistår med grundig analyse og foreslår riktige tiltak, i nær dialog med oppdragsgiver.

 • Bedrifter selger ikke lenger bare et produkt, men en opplevelse og en relasjon. Vi hjelper deg med å kartlegge og forbedre kundereisen, slik at den blir så bra som mulig.

 • Det kan være utfordrende å bytte navn på en virksomhet. Et nytt navn må være fritt for negative assosiasjoner, det må være mulig å registrere og det må fungere visuelt. I TRY har vi lang erfaring med navneutvikling, og vi kan hjelpe deg med hele prosessen når virksomheten din skal bytte navn.

 • Oppfattelsen av et selskap formes av historien som fortelles om det. Med en tydelig merkevarestrategi definerer du hvordan du skal fremstå og oppleves, slik at målgruppen alltid kjenner igjen historien om selskapet, i alle kanaler og flater.

 • Rådgiverne våre har god kjennskap til digitale flater som kommunikasjonskanal, og vet hvordan man skaper engasjement og lojalitet hos målgruppen med ulike konseptuelle retninger. I TRY utvikler vi løsninger som publikum både bruker og snakker om.

 • Design- og teknologivalg påvirker hvordan publikum oppfatter og forstår et selskap. Vi hjelper deg med utvikling av strategier for effektiv bruk av design og teknologi, slik at merkevaren din oppfattes som attraktiv og helstøpt.

 • En god innholdsstrategi gir deg full oversikt over hva du skal gjøre og hvilke kanaler som skal brukes. I TRY utvikler vi tydelige strategier for innhold til alle flater, med utgangspunkt i innsikt og analyse.

 • En god mediestrategi handler om å gjøre data til innsikt som kan løse utfordringen(e) en merkevare står ovenfor. Vi hjelper deg med å føre din kunde inn i kjøpsreisen, og rådgir på kanal, innhold, kontekst og målgruppe for å skape et best mulig resultat og veivalg for din merkevare.

Strategi Nøkkelpersoner

 • Sindre Beyer

  Sindre Beyer

  TRY

  COO

 • Lene Vintervoll

  Lene Vintervoll

  TRY Innhold

  Leder Innhold

 • Kaare Øystein Trædal

  Kaare Øystein Trædal

  TRY Dig

  CCO

 • Tonje Jæger

  Tonje Jæger

  TRY Design

  Leder

 • Gunnar Stensaker

  Gunnar Stensaker

  TRY Opt

  Daglig leder