Strategi

Hvordan komme dit du vil? Strategi handler om å finne mål og retning. Vi gir råd som baserer seg på analyser - og kundens mål og verdier. 

TRY_nettside_23
TRY_nettside_20

Våre tjenester

 • Strategisk kommunikasjon og rådgivning

  Strategisk kommunikasjon er å sette langsiktige mål og bruke disse som rettesnor i alt overordnet arbeid. Vi bistår med grundig analyse og foreslår riktige tiltak, i nær dialog med oppdragsgiver.

 • Kundereise-kartlegging

  En god kundereise er viktig! Bedrifter selger ikke lenger bare et produkt, men en opplevelse og en relasjon; vi hjelper til så kundereisen blir best mulig.

 • Navnutvikling

  Det er mange ting som kan utløse behov for et nytt navn: fornyelse, en ny strategi eller å ville skille seg ut i markedet. I tett samarbeid med kunden hjelper vi å finne et navn som gjør det det skal!

 • Merkevare- og designstrategi

  Måten folk ser og forstår et selskap på handler om historien som fortelles om det. En tydelig merkevarestrategi definerer hvordan du skal fremstå og oppleves, slik at målgruppene kjenner igjen historien om selskapet, i alle kanaler og flater.

 • Digital strategi

  Vi gir råd om valg av digitale flater som kommunikasjonskanal, og hvordan ulike konseptuelle retninger kan skape engasjement og lojalitet hos sluttbruker. Vi trigges av å utvikle løsninger som publikum bruker og snakker om.

 • Strategi for teknologi og design

  Måten folk ser, oppfatter og forstår et selskap handler mye om historien som fortelles. Historien som fortelles skal ikke bare reflekteres i design og uttrykk, men også gjennom opplevelsen av selskapet. Vi hjelper deg å finne riktig teknologi og design som løser.

 • Innholdsstrategi

  Hvilken oppgave skal innholdet løse? En god innholdsstrategi gir deg mulighetene til å ha oversikt over hva du skal gjøre i hvilken kanal, og hvorfor. Gjennom innsikt og analyse hjelper vi deg å utvikle en overordnet historie og en tydelig strategi for innhold til alle flater.

Strategi Nøkkelpersoner

Arbeid

Mye har skjedd siden 1998, og selv om vi har laget mange reklamefilmer så har vi laget veldig mye annet vi er stolte av også. Derfor har vi bygget et univers med arbeider du kan utforske.