Innsikt og analyse

Innsikt og analyse gjør det mulig å forstå hva målgruppen din er opptatt av, hva som driver dem og hvilke kanaler de er til stede på. Slik får du mer kontroll over konteksten du opererer i.

image
image

I TRY har vi et eget fagmiljø for innsikt og analyse. Rådgiverne våre liker å jobbe på tvers av de mange fagområdene på TRY-huset, og vi bruker et bredt spekter av tilnærminger og metoder når vi løser problemer for kundene våre. 
 
Vi har lang erfaring med bruk av kvalitative og kvantitative metoder, og kan hjelpe deg med alt fra driveranalyser, søkeordsanalyser og nettsideoptimalisering, til spørreundersøkelser, politiske analyser og interessentkartlegging. Vi har tilgang på store databaser som Forbruker & Media, og samarbeider også med eksterne analysebyråer som Ipsos, Kantar, Norstat og YouGov.

Sammen gir vi deg et solid kunnskapsgrunnlag å bygge videre på. 

Våre tjenester

 • En omtalerapport vil gi deg en oversikt over omtalen til et eller flere valgte ord. Rapporten gir deg innsyn i hva som blir sagt, hvor det blir sagt og hvem som sier det. Ordet man velger kan være en merkevare, en produktkategori, et tema, en
  konkurrent, osv. En omtalerapport kan for eksempel gjennomføres ifbm. en kampanje, lansering eller et arrangement. Det kan også brukes til jevnlig overvåkning over tid.

 • TikTok har på kort tid blitt en av de største kildene til underholdning, inspirasjon og ikke minst informasjon. Plattformen er også med på å forme internettkultur, spesielt hos den yngre målgruppen. Vi har derfor ansatt 6 studenter 18-25 år som sitter på hver sin kant av Norge og rapporterer inn siste nytt fra kanalen. Herunder virale trender, trender i kategori, iøyenfallende annonser og employer branding-annonser. Med denne innsikten tilbyr vi våre kunder løpende rapporter og skreddersydde TikTok-ideer.

 • En søkeordsanalyse kartlegger hvilke relevante søkeord og fraser kundens
  målgruppe skriver inn i søkemotorer når det oppstår et behov. Innsikten fra en
  søkeordsanalyse er svært verdifull, da den identifiserer nøyaktig hva og hvilke
  søkeord målgruppen benytter. Dette gir kunden muligheter til å være relevant,
  treffe målgruppens intensjon og interesse, samt fange deres etterspørsel på flere
  flater.

  Analysen svarer på hvor mange som søker etter et spesifikt tema, om det finnes
  flere vinklinger, hvilken posisjon og trafikk kunden oppnår i dag, i hvilken periode
  det søkes mest i, hva målgruppen ønsker å få svar på, samt hvilke behov
  målgruppen har med søket. Det er også muligheter for å supplere med
  konkurrenter.

 • En Share of Search-analyse har som mål å kartlegge hvor godt folk kjenner til og
  foretrekker ulike merkevarer når de søker på Google. I analysen kartlegger vi
  bredden i det målgruppen søker etter, samt deres individuelle og samlede
  søkevolum for å finne ut hvilken aktør som er mest synlig på søkemotoren.

  Analysen tar utgangspunkt i søkestatistikk der folk søker etter informasjon,
  tjenester eller produkter på Google og inkluderer merker fra to eller flere
  konkurrerende selskaper. Analysen vil også gi svar på hvor stor andel av Google-
  søkene som ikke er tilknyttet en bestemt merkevare, hvor organisk rangering
  spiller en større rolle for å tiltrekke seg klikk.

  Share of Search-analysen er nyttig for å måle endringer i hvor godt folk kjenner til
  og foretrekker et merke over tid, spesielt i forhold til andre
  markedsføringsaktiviteter. Den er relevant både for nye selskaper og de som har
  vært lenge i markedet.

 • «Tracking-undersøkelser» som begrep kan omfatte alt fra løpende undersøkelser
  med ukentlig rapportering, til punktmålinger som gjøres med jevne mellomrom.
  Hovedformålet med en tracking er gjerne å følge posisjonen til en merkevare eller
  markedsaktør systematisk over tid: Man kartlegger utviklingen i definerte KPIer av
  betydning for merket. Trackeren bør derfor inkludere de viktigste driverne i markedet - både funksjonelle og emosjonelle. Måles vanligvis på følgende
  parametere: Reklameoppmerksomhet, Kjennskap, Valgsett, Preferanse, Merkevareverdier, Profil og Omdømme. 

  Innholdet i en merkevaretracker kan tilpasses ønsket detaljnivå.

 • MaxDiff driveranalyse gir en rask og enkel rangering av de viktigste driverne for valg
  innenfor en gitt produktkategori. Resultatene vil vise en innbyrdes viktighet på egenskaper som er mest avgjørende for valg/kjøp/endre adferd. MaxDiff er en rimeligere og enklere form for driveranalyse enn den tradisjonelle driveranalysen som har større utvalg, lengre spørreskjema og mer omfattende analyser.

 • Pretest er en evaluering av reklamemateriell med ønske om å korrigere eventuelle
  svakheter før lansering. Man kan teste både storyboards, skisser eller ferdige løsninger for å avdekke om disse evner å nå definerte kommunikasjonsmål. Resultatene blir imidlertid mer valide dersom testmateriellet er nær opp til ferdig løsning. Pretest bør velges primært når man har mulighet og tid til å gjøre justeringer/endringer.

 • Kvantitativ test som måler kampanjens effekt etter kampanjeslutt. Evaluering av
  reklamens evne til å påvirke forbrukeren i ønsket retning.


  Vurderer reklamen ut fra to dimensjoner: «Learning» (Oppmerksomhet, AvsenderID,
  Budskapsforståelse, Produktegenskaper og -fordeler) og «Loving» (Liking, Image/
  assosiasjoner, Endret inntrykk, Kjøpsintensjon og Anbefaling).

   

  Testen svarer på:
  • Hvor mange har sett/hørt reklamen?
  • Hvor mange husker hvem som var avsender?
  • Er oppsatte kommunikasjonsmål nådd?
  • Hvor godt kampanjen klarte å involvere og motivere forbrukerne?

 • Kartlegging av hvor tilfredse kundene er med et selskap, et produkt eller en
  tjeneste på ulike områder.
  Studier viser sammenheng mellom tilfredshet og lojalitet. Tilfredshet kan derfor
  være nøkkelen til en langvarig kunderelasjon.

  Kontinuerlig gjennomføring av KTI
  vil raskt fange opp negativ utvikling. Gir raskt mulighet for iverksetting av tiltak.
  Gir muligheter for å identifisere områdene med størst betydning for overordnet
  tilfredshet. Måling av KTI er derfor et viktig styringsverktøy.

  Gjennomføres som eget webintervju enten mot befolkningen, egne kunder, eller
  analyse av eksisterende kundedatabase.

 • Posisjoneringsstudier identifiserer hvilke posisjoner som finnes i markedet, hvilke
  emosjonelle og funksjonelle egenskaper som skaper/driver de ulike posisjonene,
  hvem som dominerer de ulike posisjonene og hvilke posisjoner som er ledige/
  opptatte.

  Kunnskap om posisjoner er avgjørende for å bygge merkevare, samt for å vinne
  posisjoner i markedet. Ulike personlighetstrekk på de ulike posisjonene legger ofte
  føringer for «tone of voice» på reklameutformingen.

  Gjennomføres som kvantitativt webintervju. Landsrepresentativt utvalg 15 år+/18
  år+. 1000 respondenter. Maksimum 10 min. spørreskjema

 • En helsesjekk for digitale flater gir deg et helhetlig bilde av synligheten til selskapet ditt. Rådgiverne våre avdekker mangler og peker ut muligheter for forbedring, slik at du kan optimalisere synligheten til de digitale flatene dine.

 • Lurer du på hva kundene dine vil ha, eller hva samfunnet mener om virksomheten din? Det kan vi hjelpe deg med å finne ut. Med analyseverktøy og undersøkelser finner rådgiverne våre ut hva de som bruker tjenestene dine mener, slik at du får et godt grunnlag for å ta beslutninger.

 • Løser ideen din et problem, og er målgruppen villig til å betale for å få det løst? I TRY har vi lang erfaring med organisering av markedsundersøkelser for kundene våre.

  Les mer
 • Med UX-innsikt fra TRY får du et klart bilde av hva målgruppen din trenger, samtidig som du får utfordret hypotesene dine. Dermed kan du være sikker på at du vet hvordan – og hvorfor – en digital tjeneste skal utvikles.

 • Søkemotoroptimalisering (SEO) handler om å legge til rette for at innholdet nettsiden din dukker opp til riktig tid i søkemotorene, og fanger etterspørselen i markedet. Med en datadreven tilnærming kan strategier og innhold baseres på digital innsikt. Dette gjør at målgruppens etterspørsel besvares og nettsiden din kan med større sikkerhet oppnå de gode posisjonene i søkeresultatet. 

  Les mer

Kreativt Forum: TRY etablerer TRY Innsikt

TRY oppretter et eget miljø for analyse og innsikt. – Både kunder og ansatte etterspør mer innsikt og et bedre beslutningsgrunnlag innen markedsføring og kommunikasjon. Dette imøtekommer vi nå ved å samle innsikts- og analyseressursene hos TRY, sier administrerende direktør Kjetil Try.

image

Innsiktsressursene på TRY-huset

 • Elisabeth Søråsen

  Elisabeth Søråsen

  TRY Reklame

  Strategisk planner

 • Simen Kjær

  Simen Kjær

  TRY Opt

  Mediestrateg

 • Torunn Sæth

  Torunn Sæth

  TRY Råd

  Seniorrådgiver

 • Hege Bellika Hansen

  Hege Bellika Hansen

  TRY Opt

  Medieanalytiker

 • Terje Isachsen

  Terje Isachsen

  TRY Opt

  Senior Research Manager

 • Amalie Henriksen

  Amalie Henriksen

  TRY Råd

  Rådgiver