Nettsider og nettstedsutvikling

Vi designer, bygger og drifter sikre, lynraske og redaktørvennlige nettsider.

Har du en ny nettside eller nettstedsprosjekt du vil diskutere?

Ta kontakt

image
image

TRY er en komplett leverandør av nettsider og nettstedsprosjekter. Vi bygger nettsteder på moderne teknologier og prosesser, og du kan komme til oss med alt fra enkle (men gjerne kule!) landings- eller kampanjesider til store, komplekse  nettstedsløsninger. 


Vi spesialiserer oss på å bygge nettsider på hodeløse CMS-er som Sanity og HubSpot, og low-code/no code-løsninger i Webflow. Sammen med rådgivning og operativ bistand på SEO, kampanjer og betalt søk, tar vi ansvaret for nettsiden også etter lansering. 

Våre rådgivere, designere og utviklere har 15 års erfaring med nettsideutvikling og har sett det meste på veien om hva som fungerer og ikke fungerer.  

Vi hjelper deg med alle deler av en nettside

 • Menneskers og kunders behov, ønsker og tilbakemeldinger er en fundamental faktor i utviklingen av digitale tjenester og produkter. Dette, sammen med forretningsbehov, danner grunnlaget for alt vi gjør. Derfor er brukeropplevelse (UX) en integrert del av produktutviklingen.

  Dette er nødvendig for å oppnå gode opplevelser og for å lykkes eller konkurrere med digital handel. Det finnes svært mange måter å forbedre en brukeropplevelse på, fra valg av ord og uttrykk til utførelse av små eller store oppgaver. Essensen er at teamet vårt vet hva som fungerer, hva som kan gjøres bedre – og muligens hva som kan innoveres.

  Digitale fødte merkevarer, spesielt i direkte-til-forbruker-markedet (D2C), har satt en ny standard for disse opplevelsene, og vi elsker det. Vi bruker vår erfaring, rapporter, workshops og designmetodikk til å designe produkter og opplevelser som møter og overgår brukernes forventninger – og løfter merkevaren.

  Selv om vi nerder ned på funksjoner, systemer, teknikk, metode, prosess og innsikt, elsker vi å lage visuelt pene, moderne og enkle produkter.

 • I TRY fokuserer vi på å skape engasjerende, brukervennlige og responsive løsninger ved å benytte moderne teknologier som NextJS og React. Våre utviklere jobber tett sammen med UX-designere og strateger for å sikre at de digitale opplevelsene vi skaper er attraktive, funksjonelle og tilgjengelige for alle brukere, uavhengig av enhet og plattform. Vi legger stor vekt på responsivt design, webtilgjengelighet og ytelse for å gi en optimal brukeropplevelse. Ved å utvikle et komponentbasert designsystem skaper vi fleksible og skalerbare løsninger som kan tilpasses etter behov og bidrar til en effektiv utviklingsprosess. Designsystemet sørger for konsistent merkevareuttrykk og samtidig reduserer kompleksiteten og tiden det tar å utvikle nye funksjoner.

  Ytelse er en kritisk faktor i vår front-end utvikling, da det direkte påvirker brukeropplevelsen og kan ha stor innvirkning på konverteringsrater og kundetilfredshet. Vi fokuserer på å optimalisere nettsidens lastetider og ytelse gjennom teknikker som lazy loading, kodeoptimalisering og effektiv ressursbruk. Dette sikrer en rask og smidig opplevelse for brukerne, samtidig som det bidrar til å forbedre SEO og øke synligheten i søkemotorer.

 • Tjenesteplattform og strategi er et kritisk aspekt av vår tilnærming til digitale løsninger. En vellykket tjenesteplattform fungerer som en solid teknologisk infrastruktur som muliggjør utvikling, integrasjon og samhandling mellom ulike systemer og applikasjoner. Dette legger grunnlaget for å skape sømløse, effektive og skalerbare tjenester som støtter både virksomhetens forretningsbehov og kundenes krav til fleksibilitet, tilgjengelighet og brukervennlighet.

  Vår strategiske tilnærming til tjenesteplattformer innebærer å utvikle og implementere en helhetlig "visjon" for tjenesteutvikling og integrasjoner. Vi arbeider tett sammen med kundene våre for å forstå deres unike utfordringer, mål og behov, og benytter denne innsikten for å skape skreddersydde løsninger som passer. 

  Når vi lykkes med riktig valg av tjenesteplattform, oppstår flere fordeler. Blant annet øker hastigheten og kvaliteten på utvikling og integrasjon av tjenester, samtidig som kostnadene og risikoen ved å introdusere nye funksjoner og tjenester reduseres. Slik blir den
  digitale handelsløsningen fleksibel og tilpasningsdyktig, klar til å møte endrede behov og nye utfordringer i markedet. Vi mener at dette gjør at kundene våre har en konkurransefordel - rett og slett fordi de kan, vokse og utvikle seg i takt med markedet og teknologiutviklingen. 

 • Vi pleier å si at når tjenesten er live, ja da starter den egentlige jobben. Nå er tiden kommet til å hente erfaringer, jevnlig iterere og gjøre justeringer på løsningene. Slik kan man få mest mulig ut av investeringene som er gjort i den initielle prosjektfasen. 

  Vi er også opptatt av at løsningene vi bygger er sikre og godt vedlikeholdt. Derfor drifter vi på plattformer tilpasset kundens  behov, overvåker oppetid og installerer sikkerhetsoppdateringer regelmessig.


  I driftsfasen samhandler vi med våre kunder gjennom vår service-desk hvor man kan melde inn feil eller endringsbehov med avtalefestede respons- og løsningstider. Vi håndterer også lisenser og løpende kostnader fra ulike leverandører. Som kunde trenger man kun forholde seg til én faktura for vedlikehold og drift.

 • Innsikt og brukertesting er kritisk for å utvikle vellykkede digitale handelsløsninger. Vi mener at det er avgjørende å forstå kundenes behov og ønsker, og hvordan de bruker og interagerer med digitale plattformer. Derfor legger vi stor vekt på innsikt og brukertesting i vår tilnærming til digital handel.

  Vi bruker forskjellige metoder for å skaffe innsikt, som fokusgrupper, dybdeintervjuer og spørreundersøkelser. Dette gir oss verdifulle data som vi bruker til å utvikle en dyp forståelse av kundenes atferd og preferanser. Vi analyserer også data fra nettanalyseverktøy for å identifisere mønstre og trender i kundenes interaksjoner med nettstedet.

  Brukertesting er en annen viktig del av vår tilnærming. Vi utfører tester med ekte brukere for å evaluere hvordan de navigerer og bruker nettstedet, og for å identifisere eventuelle hindringer eller frustrasjoner som kan påvirke kundens kjøpsbeslutning. Disse resultatene gir oss muligheten til å optimalisere brukeropplevelsen, redusere churn og øke konverteringsraten. 

 • Conversion Rate Optimization (CRO) er på mange måter like enkelt som det er veldig komplekst: Vi skal optimalisere nettsiden eller nettbutikken for å øke antall konverteringer, det vil si at flere besøkende faktisk gjør en ønsket handling, for eksempel kjøper et produkt eller melder seg på nyhetsbrevet. CRO innebærer med andre ord å teste og analysere ulike elementer på nettsiden, for eksempel knapper, farger og tekster, for å finne ut hva som fungerer best for målgruppen og dermed øke konverteringsraten.

  Dette er en kontinuerlig prosess som krever tett samarbeid mellom designere, utviklere og markedsførere for å oppnå best mulig resultater.

 • For å lykkes med digital synlighet eller konverteringer, er det viktig å ha en helhetlig tilnærming til markedsføring. Dette inkluderer å ha en god synlighet i søkemotorer gjennom SEO (Search Engine Optimization) og SEM (Search Engine Marketing), samt å bruke betalt markedsføring som en del av markedsføringsstrategien.

  SEO handler om å optimalisere nettsiden for søkemotorer, slik at den kommer høyt opp i søkeresultatene når potensielle kunder søker etter relevante søkeord.

  SEM handler om å bruke betalte annonser i søkemotorer for å øke synligheten ytterligere. Betalt markedsføring inkluderer også annonsering på sosiale medier og andre plattformer.

  Et godt samspill mellom SEO, SEM og betalt markedsføring kan derfor øke trafikken til nettsiden og øke mulighetene for salg og konverteringer. 

Noen av kundene vi er stolte av å jobbe med

Hvorfor vi rådgir (de fleste) kunder til å bygge nettsider med såkalte "headless" strategier

I TRY  spesialiserer vi oss på "headless"-nettsider.  I løpet av de siste årene har vi bygget et hundretalls "hodeløse" nettsider - fra enkle landingssider til komplekse nettstedsløsninger. Vårt prefererte CMS er Sanity.

"Hodeløse" CMS-er som Sanity skiller seg fra tradisjonelle CMS-er ved at de ikke har en innebygd frontend, men heller fungerer som en backend for å lagre og administrere innholdet vi bygger. Dette gir store fordeler for deg som kunde. Den kanskje viktigste er friheten til å bygge en egen frontend frikoblet fra alt annet og presentere innholdet på en måte som passer dine behov. Sanity selv kaller dette "Composable content". Vi kaller det komponent- og gjenbrukbart innhold.
 

Har du et nettsideprosjekt du vil diskutere? La oss ta en prat!

image

Composable Content, MACH-prinsipper og "headless" - hva mener vi med det?

 • Composable Content , eller "gjenbrukbart, sammensatt innhold" som vi kan oversette det til, refererer til en metode for å administrere og publisere digitalt innhold i form av små, gjenbrukbare byggeklosser. Istedet for utvikle og publisere store, statiske nettsteder, vil man i en composable-strategi bygge mindre komponenter som kan gjenbrukes og settes sammen på ulike måter. Innhold fra en nettside kan for eksempel gjenbrukes på en skjerm et helt annet sted. Dette gir stor fleksibilitet og kreativ frihet i utvikling av nettstedet samtidig som det er enkelt å administrere og oppdatere innholdet.

 • MACH står for Microservices, API-er, Cloud og Headless. Microservices er en tilnærming til utvikling som bryter ned store applikasjoner i mindre tjenester som kan utvikles og vedlikeholdes uavhengig av hverandre. API-er er grensesnitt som tillater forskjellige systemer å kommunisere og samhandle med hverandre. Cloud refererer til skytjenester som gir fleksibilitet og skalerbarhet til plattformen. Headless arkitektur er en tilnærming som skiller front-end fra back-end, noe som gir mer fleksibilitet og muligheten til å bruke forskjellige front-end rammeverk. Samlet sett bidrar MACH-prinsippene til å skape en moderne og fleksibel plattform som kan tilpasses endringer i markedet og kundenes behov.

 • Headless-teknologi er en tilnærming til programvarearkitektur som separerer front-end presentasjonen fra back-end-logikken og databasen. Med en headless-arkitektur kan back-end-tjenester, som for eksempel en e-handelsplattform, tilby API-er som kan brukes av forskjellige front-end applikasjoner og enheter, som mobil-apper eller nettsider. Dette gir større fleksibilitet til å tilpasse presentasjonen til forskjellige enheter og plattformer, samtidig som det gjør det enklere å oppdatere back-end-logikken og databasen uten å påvirke presentasjonen. Headless-teknologi gir også større mulighet for å eksperimentere med nye presentasjonsformer og funksjoner, da back-end og front-end kan utvikles uavhengig av hverandre.

Fordelene med headless CMS

 • 01 Lynrask lastetid
 • 02 Full fleksibilitet i front-end
 • 03 Alt innhold blir gjenbrukbare innholdskomponenter

Vår teknologi-stack

Ny nettside: Kode alt fra bunn, malbaserte verktøy eller gå for en low-code-strategi?

I TRY, bygger vi nettsider på tre prefererte plattformer og strategier:

Vi bygger "hodeløse" nettsider med hovedvekt på Sanity CMS hvor vi har full frihet til å separere frontend og backend. Her bygger vi all kode fra bunnen av og har full fleksibilitet. 

Vi bygger nettsider i HubSpot CMS som er del av plattformen HubSpot hvor kundene har behov for å utnytte samspillet og data mellom salg, service og markedsføring med en svært kraftig programvaremotor. Her jobber vi i et samspill mellom predefinerte forhold i plattformen og utvikling av skreddersydd kode. 

Vi bygger nettsider i low-code verktøy  som Webflow. Webflow er verktøyet vi kan skape store nettstedsopplevelser (nesten) uten utvikler-kapasitet.

Alle disse strategiene og verktøyene har styrker og svakheter, så hva skal selskapet eller organisasjonen velge? Vi kan hjelpe din virksomhet med å ta gode beslutninger som er i tråd med forretnings- og organisasjonsmål basert på budsjett, ambisjonsnivå og andre variabler. 

Nettsider og nettstedsløsninger Nøkkelpersoner

 • Kaare Øystein Trædal

  Kaare Øystein Trædal

  TRY Dig

  CCO

 • Emilie Nøss Wangen

  Emilie Nøss Wangen

  TRY Dig

  Daglig leder

 • Martin Jensen

  Martin Jensen

  TRY Dig

  CTO