Account Based Marketing og Marketing Automation gjennom HubSpot og LinkedIn

 • Kunde Enova
 • Prosjekt Account Based Marketing og Marketing Automation gjennom HubSpot og LinkedIn
 • År 2023/2024

Enova SF ble opprettet av Stortinget i 2001 for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova eies selskapet av Klima- og miljødepartementet, og har et mandat for å bidra til Norges omstilling til lavutslippssamfunnet.

Enova ved hjelp av TRY har flere år på rad gjennomført en kontobasert-markedsføringsstrategi (Account Based Marketing dvs. målrettet markedsføring mot utvalgte selskaper/bransjer) for å nå selskaper som kvalifiserer for å motta støtte til mer klimavennlige og energieffektive løsninger. NonSpace har bistått med det visuelle.

Utfordring

For den enkelte bedrift kan det være kostbart og risikabelt å ta i bruk de nyeste og mest klimavennlige teknologiene. Da kan Enova bidra økonomisk, slik at prosjektene likevel lar seg gjennomføre. Enova investerer årlig over flere milliarder kroner av fellesskapets midler i løsninger. Dette er løsninger som er med på å bygge morgendagens grønne Norge.

Utfordringen er at mange bedrifter ikke er klar over hvilke støtteordninger de kvalifiserer for – og når de ulike fristene er. En annen utfordring er at selskaper som ikke møter kravene søker om støtte.

«Enova har hatt et meget godt samarbeid med TRY på vår satsning på ABM, der vi sammen har oppnådd meget gode resultater. TRY har vært avgjørende for en vellykket kampanje både i planleggingsarbeidet, gjennomføringen og ikke minst i forhold til kompetanseoverføring til vår organsisasjon i alle faser av aktivitetene».

Øystein Sandø

Kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder

Gjennomføring/strategi

Enova ved hjelp av TRY har flere år på rad gjennomført en kontobasert-markedsføringsstrategi (Account Based Marketing) for å nå selskaper som kvalifiserer for å motta støtte til mer klimavennlige og energieffektive løsninger. Målet med ABM-kampanjen var å gjøre selskaper som møter kriteriene oppmerksomme på tilbudet, oppfordre dem til å søke i god tid og kommunisere påminnelse og hjelpemidler. Ved hjelp av e-post- og marketing automation-muligheter i HubSpot, samt en ABM-strategi på LinkedIn nådde Enova målgruppen sin – som har resultert i økt antall relevante søknader og kontakter i databasen som er mottakelig for tilsvarende kommunikasjon neste år. 

ABM er en vekststrategi som i teorien er et samarbeid mellom markedsføring og salg for å skape en målrettet og personalisert kundeopplevelse mot et forhåndsdefinert sett med selskaper. For Enova, som ikke nødvendigvis opererer med en tradisjonell salgsavdeling, var det et spennende potensiale for samarbeid mellom markedsføring og de som tideler støtte.
  
I motsetning til tradisjonelle leadsgenerende taktikker, begynner ABM-strategien med salgsmålene. Deretter regner man ut hvor mange kvalifiserte leads markedsavdelingen må skape for at bedriften skal nå sine overordnede mål.  
 
Dersom du lander en avtale med en eller flere drømmekunder, kan du enkelt måle investeringskostnad opp mot salgsverdi. Dette gjør strategien svært målbar. Ettersom du retter alle markedsføringsaktiviteter mot de mest lønnsomme kundene, vil det være enkelt å måle hvem og i hvilken grad du har truffet med riktig innhold og aktiviteter, og deretter optimalisere og justere. 
 
Kontobasert markedsføring er godt egnet for organisasjoner og selskaper som har en klar formening om hvilke bedrifter og interessenter de ønsker å inngå et samarbeid med. Enova er i en slik posisjon hvor deres støttetilbud passer mer eller mindre til spesifikke industrier. Dette åpner for en god kartlegging av hvilke selskaper i de spesifikke industriene som er aktuelle for støttetilbud.  


Resultat 

Fremfor å gå bredt og markedsføre mot en spesifikk bransje, tilrettela ABM målrettet markedsføring helt ned på selskapsnivå. ABM snur med andre ord den tradisjonelle markedsføringstrakten på hodet – i istedenfor å kaste ut et bredt nett, kaster man med spyd. Det vil si at Enova kunne bruke markedsføringsbudsjettet sitt ekstremt målrettet og effektivt. Resultatet av ABM-kampanjen var at Enova kunne planlegge for/automatisere kommunikasjon og påminnelser til målgruppen i forkant, slik at de kunne fokusere på å gi faktisk søknadsstøtte. 

 • Reduksjon i spend på markedsføring på over 60 % sammenlignet med tidligere perioder.

 • 30 % mer relevante søknader, fra aktører. kampanjen var målrettet mot.

 • Kampanjene hadde god gjennomsnittlig dekning hos ca. 60 % av målgruppen.

 • Fra annonsestatistikken er oppsettet i seg selv mest spennende. Alle kampanjer ble strukturert med tre nivåer av tilpasset innhold (TOFU, MOFU, BOFU – salgstrakt) for å reflektere ulike deler av kundereisen. Vi benyttet konkrete selskapslister på LinkedIn, samt retargeting for å eksponere de ulike nivåene.

Kontaktpersoner

 • Selina Grythe

  Selina Grythe

  TRY Dig

  HubSpot-rådgiver med prosjektansvar

Arbeider

Mye har skjedd siden 1998, og selv om vi har laget mange reklamefilmer så har vi laget veldig mye annet vi er stolte av også. Derfor har vi bygget et univers med arbeider du kan utforske.