Digital handel

Sammen med våre kunder kombinerer vi innsikt, teknologi og kreativitet for å skape digitale handelsløsninger som utfordrer og leverer resultater.

Vi vil gjerne høre om dine utfordringer og digitale ambisjoner!

Ta kontakt

image
image

TRY er en komplett leverandør av digitale handelsløsninger, med ekspertise innen alt fra composable commerce og UX-design – til mediekjøp og SEO. Vi har levert løsninger til noen av Norges mest spennende merkevarer, og er alltid på utkikk etter langsiktige samarbeid med kunder som ønsker å utfordre og forbedre sin digitale handelsopplevelse.

 

 

Vi som har arbeidsdagen vår i TRY mener at et fellesskap med forskjellige innfallsvinkler og ulik erfaring, gir best mulig resultat. Vi er en mangfoldig sammensatt gjeng, med over 400 kloke hoder, som trives best når vi får være kreative.


Hos oss er kreativ, teknologisk og strategisk kompetanse samlet under ett tak; bare på den måten kan vi levere det beste for kundene våre. Vi er glade i å jobbe, å bli utfordret og utfordre, å lære og å stadig bli bedre. 

Våre tjenester

 • Menneskers og kunders behov, ønsker og tilbakemeldinger er en fundamental faktor i utviklingen av digitale tjenester og produkter. Dette, sammen med forretningsbehov, danner grunnlaget for alt vi gjør. Derfor er brukeropplevelse (UX) en integrert del av produktutviklingen.

  Dette er nødvendig for å oppnå gode opplevelser og for å lykkes eller konkurrere med digital handel. Det finnes svært mange måter å forbedre en brukeropplevelse på, fra valg av ord og uttrykk til utførelse av små eller store oppgaver. Essensen er at teamet vårt vet hva som fungerer, hva som kan gjøres bedre – og muligens hva som kan innoveres.

  Digitale fødte merkevarer, spesielt i direkte-til-forbruker-markedet (D2C), har satt en ny standard for disse opplevelsene, og vi elsker det. Vi bruker vår erfaring, rapporter, workshops og designmetodikk til å designe produkter og opplevelser som møter og overgår brukernes forventninger – og løfter merkevaren.

  Selv om vi nerder ned på funksjoner, systemer, teknikk, metode, prosess og innsikt, elsker vi å lage visuelt pene, moderne og enkle produkter.

 • I TRY fokuserer vi på å skape engasjerende, brukervennlige og responsive løsninger ved å benytte moderne teknologier som NextJS og React. Våre utviklere jobber tett sammen med UX-designere og strateger for å sikre at de digitale opplevelsene vi skaper er attraktive, funksjonelle og tilgjengelige for alle brukere, uavhengig av enhet og plattform. Vi legger stor vekt på responsivt design, webtilgjengelighet og ytelse for å gi en optimal brukeropplevelse. Ved å utvikle et komponentbasert designsystem skaper vi fleksible og skalerbare løsninger som kan tilpasses etter behov og bidrar til en effektiv utviklingsprosess. Designsystemet sørger for konsistent merkevareuttrykk og samtidig reduserer kompleksiteten og tiden det tar å utvikle nye funksjoner.

  Ytelse er en kritisk faktor i vår front-end utvikling, da det direkte påvirker brukeropplevelsen og kan ha stor innvirkning på konverteringsrater og kundetilfredshet. Vi fokuserer på å optimalisere nettsidens lastetider og ytelse gjennom teknikker som lazy loading, kodeoptimalisering og effektiv ressursbruk. Dette sikrer en rask og smidig opplevelse for brukerne, samtidig som det bidrar til å forbedre SEO og øke synligheten i søkemotorer.

 • Tjenesteplattform og strategi er et kritisk aspekt av vår tilnærming til digitale handelsløsninger. En vellykket tjenesteplattform fungerer som en solid teknologisk infrastruktur som muliggjør utvikling, integrasjon og samhandling mellom ulike systemer og applikasjoner. Dette legger grunnlaget for å skape sømløse, effektive og skalerbare tjenester som støtter både virksomhetens forretningsbehov og kundenes krav til fleksibilitet, tilgjengelighet og brukervennlighet.

  Vår strategiske tilnærming til tjenesteplattformer innebærer å utvikle og implementere en helhetlig "visjon" for tjenesteutvikling og integrasjoner. Vi arbeider tett sammen med kundene våre for å forstå deres unike utfordringer, mål og behov, og benytter denne innsikten for å skape skreddersydde løsninger som passer. 

  Når vi lykkes med riktig valg av tjenesteplattform, oppstår flere fordeler. Blant annet øker hastigheten og kvaliteten på utvikling og integrasjon av tjenester, samtidig som kostnadene og risikoen ved å introdusere nye funksjoner og tjenester reduseres.  Slik blir den 
  digitale handelsløsningen fleksibel og tilpasningsdyktig, klar til å møte endrede behov og nye utfordringer i markedet. Vi mener å ha belegg for å si at dette gjør at kundene våre har en konkurransefordel - rett og slett fordi de kan, vokse og utvikle seg i takt markedsmessig- og teknologisk utvikling. 

 • Vi pleier å si at når tjenesten er live, ja da starter den egentlige jobben. Nå er tiden kommet til å hente erfaringer, jevnlig iterere og gjøre justeringer på løsningene. Slik kan man få mest mulig ut av investeringene som er gjort i den initielle prosjektfasen. 

  Vi er også opptatt av at løsningene vi bygger er sikre og godt vedlikeholdt. Derfor drifter vi på  plattformer tilpasset etter kundens  behov, overvåker oppetid og installerer sikkerhetsoppdateringer regelmessig.
  I driftsfasen samhandler vi med våre kunder gjennom vår service-desk hvor man kan  melde inn feil eller endringsbehov med avtalefestede respons- og løsningstider.  Vi håndterer også lisenser og løpende kostnader fra ulike leverandører. Som kunde trenger man kun forholde seg til en faktura for vedlikehold og drift.

 • Innsikt og brukertesting er kritisk for å utvikle vellykkede digitale handelsløsninger. Vi mener at det er avgjørende å forstå kundenes behov og ønsker, og hvordan de bruker og interagerer med digitale plattformer. Derfor legger vi stor vekt på innsikt og brukertesting i vår tilnærming til digital handel.

  Vi bruker forskjellige metoder for å skaffe innsikt, som fokusgrupper, dybdeintervjuer og spørreundersøkelser. Dette gir oss verdifulle data som vi bruker til å utvikle en dyp forståelse av kundenes atferd og preferanser. Vi analyserer også data fra nettanalyseverktøy for å identifisere mønstre og trender i kundenes interaksjoner med nettstedet.

  Brukertesting er en annen viktig del av vår tilnærming. Vi utfører tester med ekte brukere for å evaluere hvordan de navigerer og bruker nettstedet, og for å identifisere eventuelle hindringer eller frustrasjoner som kan påvirke kundens kjøpsbeslutning. Disse resultatene gir oss muligheten til å optimalisere brukeropplevelsen, redusere churn og øke konverteringsraten. 

 • Conversion Rate Optimization (CRO) er på mange måter like enkelt som det er veldig komplekst: Vi skal optimalisere nettsiden eller nettbutikken for å øke antall konverteringer, det vil si at flere besøkende faktisk gjør en ønsket handling, for eksempel kjøper et produkt eller melder seg på nyhetsbrevet. CRO innebærer med andre ord å teste og analysere ulike elementer på nettsiden, for eksempel knapper, farger og tekster, for å finne ut hva som fungerer best for målgruppen og dermed øke konverteringsraten.

  Dette er en kontinuerlig prosess som krever tett samarbeid mellom designere, utviklere og markedsførere for å oppnå best mulig resultater.

 • For å lykkes med digital handel er det viktig å ha en helhetlig tilnærming til markedsføring. Dette inkluderer å ha en god synlighet i søkemotorer gjennom SEO (Search Engine Optimization) og SEM (Search Engine Marketing), samt å bruke betalt markedsføring som en del av markedsføringsstrategien.

  SEO handler om å optimalisere nettsiden for søkemotorer, slik at den kommer høyt opp i søkeresultatene når potensielle kunder søker etter relevante søkeord.

  SEM handler om å bruke betalte annonser i søkemotorer for å øke synligheten ytterligere. Betalt markedsføring inkluderer også annonsering på sosiale medier og andre plattformer.

  Et godt samspill mellom SEO, SEM og betalt markedsføring kan derfor øke trafikken til nettsiden og øke mulighetene for salg og konverteringer. 

Noen av kundene vi er stolte av å jobbe med

Hva er vår tilnærming til digital handel?

Digital handel er ikke lenger bare en nettside som selger produkter - det er en helhetlig plattform som legger til rette for salg, kommunikasjon, tjenester og markedsføring i en integrert, men endringsvillig arkitektur. Vi tror på å utvikle digitale løsninger som kan tilpasses og utvides etter hvert som behovene til kunder og organisasjonen endrer seg.
 
Vår oppskrift er å sørge for at tverrfaglig team tar fullt eierskap til det digitale produktet. Vi jobber tett med våre kunder for å oppnå dette, og forstå deres merkevare – og hvordan den kan integreres i deres digitale tilstedeværelse. 
 
Vi fokuserer på å utvikle enkle og engasjerende brukeropplevelser for kundene, men også effektive verktøy for ansatte. Ved å bruke moderne og fleksibel teknologi (MACH) gjør vi det enkelt å tilpasse seg behov, endringer eller nye krav.
image

Composable Commerce, MACH-prinsipper og "headless" - hva mener vi med det?

 • Composable Commerce er en tilnærming til e-handel som fokuserer på å skape en fleksibel og modulær infrastruktur som kan tilpasses og skaleres etter behov. I stedet for å ha en såkalt monolittisk e-handelsplattform som er vanskelig å endre og tilpasse, består en strategi basert på "composable commerce" av flere uavhengige, men sammenkoblede tjenester som kan bygges sammen for å lage en skreddersydd løsning. Dette gir virksomheter muligheten til å velge de beste løsningene for deres spesifikke behov og å integrere nye tjenester og funksjoner etter hvert som de blir tilgjengelige. Composable commerce gjør det også enklere å oppgradere og vedlikeholde systemet, samtidig som det gir større fleksibilitet til å tilpasse seg endringer i markedet og kundenes behov.
 • MACH står for Microservices, API-er, Cloud og Headless. Microservices er en tilnærming til utvikling som bryter ned store applikasjoner i mindre tjenester som kan utvikles og vedlikeholdes uavhengig av hverandre. API-er er grensesnitt som tillater forskjellige systemer å kommunisere og samhandle med hverandre. Cloud refererer til skytjenester som gir fleksibilitet og skalerbarhet til plattformen. Headless arkitektur er en tilnærming som skiller front-end fra back-end, noe som gir mer fleksibilitet og muligheten til å bruke forskjellige front-end rammeverk. Samlet sett bidrar MACH-prinsippene til å skape en moderne og fleksibel plattform som kan tilpasses endringer i markedet og kundenes behov.
 • Headless-teknologi er en tilnærming til programvarearkitektur som separerer front-end presentasjonen fra back-end logikken og databasen. Med en headless arkitektur kan back-end tjenester, som for eksempel en e-handelsplattform, tilby API-er som kan brukes av forskjellige front-end applikasjoner og enheter, som mobil-apper eller nettsider. Dette gir større fleksibilitet til å tilpasse presentasjonen til forskjellige enheter og plattformer, samtidig som det gjør det enklere å oppdatere back-end logikken og databasen uten å påvirke presentasjonen. Headless-teknologi gir også større mulighet for å eksperimentere med nye presentasjonsformer og funksjoner, da back-end og front-end kan utvikles uavhengig av hverandre.

– Tre strategiske grep du som kunde bør ta nå for å få resultater innen digital handel

Leder for Digital handel i TRY Dig, Henrik Sørhaug, har tung erfaring fra kundesiden og rådgir ukentlig ledergrupper og organisasjoner. Han har tre strategiske råd til netthandelsaktører  som nå opplever tøffere tider og skal vurdere hvordan de  skal investere eller videreutvikle eksisterende løsninger. 

Digitale opplevelser som fungerer for alle

For å lykkes med digitale opplevelser i kundereisen må man forstå den virkelige verden for alle involverte. Vi inkluderer alltid organisasjonen for å lære, samt øke effekt og effektivitet. Vi har også et spesielt fokus på ledergruppen for at satsingen skal få skikkelig fotfeste.
 

Digitale opplevelser skal være tilgjengelige for alle – uavhengig av funksjonsevne

 
Vi legger stor vekt på universell utforming, og sørger for at alle digitale løsninger vi utvikler, er tilpasset for å møte krav og forventinger for tilgjengelighet. Dette sikrer at våre kunders nettsider og digitale produkter kan brukes av personer med forskjellige behov. Vi ønsker en mer rettferdig digital verden! 
image

Nøkkelpersoner Digital handel

 • Henrik Sørhaug

  Henrik Sørhaug

  TRY Dig

  Leder Digital Handel

 • John Tøsse Kolvik

  John Tøsse Kolvik

  TRY Dig

  Lead Customer Experience

 • Claire Linden

  Claire Linden

  TRY Dig

  Senior UX-designer