"Tone of Voice"-generator

 • Kunde Telia
 • Prosjekt "Tone of Voice"-generator
 • År 2023/2024

Teknologi

Azure GPT4 React

Telia Norge er et ledende teknologiselskap som bygger samfunnskritisk infrastruktur og leverer innovative produkter og tjenester innen TV, internett, mobil og smart hjem-teknologi.

Utfordringen

Telia har et tydelig definert kommunikasjonsspråk, eller "Tone of Voice", som skal være optimistisk, lettbeint og engasjerende. Denne tonen skal gjenspeiles i all skriftlig kommunikasjon, uavhengig av kanal eller språk, for å sikre at uansett hvor Telia kommuniserer, skal budskapet og tonen være konsekvent, gjenkjennelig og i tråd med merkevarens identitet.

Selskapet stod overfor utfordringer med å opprettholde en konsekvent tone, spesielt gitt det store antallet skribenter som produserer innhold på flere forskjellige språk gjennom ulike kanaler som sosiale medier, kundeservice-artikler, direkte kundekommunikasjon og nettsideinnhold. Dette førte til at skriftlig kommunikasjon varierte i stil og tone, noe som igjen førte til at Telias merkevare ble mindre tydelig. Telia ønsket derfor en løsning som kunne hjelpe alle ansatte å skrive tekster i samsvar med selskapets satte rammer for kommunikasjonsspråk.

 • image

Løsningen

Løsningen er et AI-verktøy som er spesialtilpasset Telias kommunikasjonsspråk. Alle i Telia kan benytte seg av dette verktøyet ved å la AI-en analysere tekster som er skrevet og komme med konkrete forslag til hvordan teksten kan justeres for å være mer i tråd med Telias merkevareidentitet. Det mest verdifulle med verktøyet er imidlertid ikke bare de automatiske forslagene det genererer, men den veiledningen det gir brukerne. AI-en gir en pekepinn på hva som bør endres for å være mer i samsvar med Telias Tone of Voice, slik at brukerne selv kan gjøre nødvendige justeringer. 

For eksempel kan AI-en påpeke at et avsnitt virker for negativt og foreslå en mer optimistisk formulering. Dette gir dem muligheten til å forbedre teksten på egenhånd, samtidig som de får en bedre forståelse av hvordan de kan tilpasse skrivestil for å være nærmere Telias merkevareidentitet.
 
Vi har utviklet modellen ved å analysere tidligere tekster og ved å ta hensyn til allerede etablerte prinsipper for Telias Tone of Voice. Løsningen er strukturert slik at brukerne kan vurdere kvaliteten på forslagene som AI-en genererer. Disse tilbakemeldingene er svært verdifulle og bidrar til kontinuerlig forbedring og finjustering av verktøyet over tid. 

Vi ser nå også på hvilken spesifikk kontekst teksten skal brukes i, enten det er i sosiale medier eller i en kundeservice-artikkel. I sosiale medier er det ofte nødvendig med en rask og engasjerende tone, mens i lengre tekster kan tonen variere mer. I slike tilfeller er det det overordnede inntrykket av teksten som er mest avgjørende.

 

Resultat

AI-verktøyet hjelper og styrker Telia sin merkevare ved å sikre et konsekvent og identifiserbart språk i all sin kommunikasjon.

Kontaktpersoner

 • Martin Jensen

  Martin Jensen

  TRY Dig

  CTO

Arbeider

Mye har skjedd siden 1998, og selv om vi har laget mange reklamefilmer så har vi laget veldig mye annet vi er stolte av også. Derfor har vi bygget et univers med arbeider du kan utforske.