TRY Design

TRY Design er spesialister på merkevareutvikling og design. Vi hjelper våre kunder med å utvikle og forvalte tydelige merkevarekonsepter i grenselandet mellom strategi, visuell identitet og kommunikasjon - for fysiske, trykte og digitale flater.

TRY_nettside_38
TRY_nettside_40

Våre tjenester

 • Merkevare– og designstrategi

  Måten folk ser, oppfatter og forstår et selskap handler mye om historien som fortelles. En tydelig strategi definerer hvordan du skal fremstå og oppleves, så målgruppene kjenner igjen historien om selskapet i alle kanaler og flater.

 • Visuell identitet

  En ny eller fornyet visuell identitet kan sørge for at merkevaren skiller seg ut på markedet, synliggjøre endringer, skape stolthet, engasjere målgruppen og bidra til vekst. Vi utvikler visuelle identiteter med utgangspunkt i en tydelig strategi og engasjerende historiefortelling.

 • Pakningsdesign

  Våre designere har lang erfaring med å utvikle pakningsdesign, produktserier og konsepter for dagligvare og faghandel. Vi utvikler pakningsdesign som vinner kampen om oppmerksomheten i hylla - uansett om produktet befinner seg i en fysisk butikk eller på nett.

 • Fontutvikling

  I dagens virkelighet spiller typografi en stadig større rolle. Rett font bidrar til at merkevaren fremstår konsekvent, med egenart, i tråd med gjeldende identitet og strategi og sikrer at du oppfyller tekniske og funksjonelle krav.

 • Navnutvikling

  Det er mange faktorer som kan utløse behov for et nytt navn: fornyelse, en ny strategi eller ønske om å skille seg ut på markedet. Da er det viktig at navnet utvikles og bestemmes ut i fra kriterier man utvikler i tett samarbeid med kunden.

 • Omgivelsesdesign

  Alle flater som omgir deg kommuniserer. Omgivelser er derfor en viktig arena for å fortelle hvem man er, hva man driver med og hvordan. Ved hjelp av farger, materialer, interaktive løsninger, lys eller lyd skaper vi rom som reflekterer merkevaren, informerer og inspirerer både ansatte og besøkende.

 • Illustrasjon

  Illustrasjoner er viktige virkemidler innen visuell kommunikasjon. Når du skal formidle hva en virksomhet er, hvordan noe fungerer eller henger sammen kan det bidra til å forenkle eller gjøre et budskap mer spennende. Spesielt med originale og skreddersydde illustrasjoner.

TRY Design Nøkkelpersoner