Utfordringen

Telia hadde behov for et mer inspirerende salgsverktøy til Telias salgsteam mot bedriftskunder. Løsningen skulle vise Telia sitt totale tilbud og representere de ulike målgruppene på en god og visuell måte.

 

Løsningen

Konseptet ble en interaktiv 3D-by tilgjengeliggjort på web. Byen består av animerte bygninger som representerer de ulike tjenesteområdene til Telia. Når man klikker på en bygning, tas man nærmere og kan lese mer om tjenesten med mulighet for dypdykk på teliabyen.telia.no. Navigasjonen fungerer som på andre karttjenester, og brukeren kan dra seg rundt i byen eller få oversikt ved å se på tjenesteområdene i en listevisning.

For å gi følelsen av interaktivitet og utforsking valgte vi å vise byen i sanntids-3D ved bruk av WebGL. Fordelen er at vi kan styre hvor kameraet peker og hvilke elementer vi ønsker at brukeren skal følge med på. 3D-modellene er eksportert fra Maya og importeres inn på nettsiden der vi legger på animasjon gjennom kode. Vi har laget et CMS bygget på Sanity der kunden kan gå inn å redigere innhold.