luftskip-downscaled

Mulighetsstudie

 • Kunde Forsvarets Museer
 • Prosjekt Mulighetsstudie
 • År 2021
 • Samarbeidspartner Freeman Ryan Design

Leveranse

Strategi Tjenestedesign Nettsidedesign og utvikling Kommunikasjon

Teknologi

Next.js Sanity GSAP Animation Framer Motion Tailwind CSS Mapbox

I samarbeid med FRD utforsket vi hvordan Forsvarets Museer kan og bør revitaliseres. Akershusfestning.info forteller historien om fremtidens besøksopplevelse ved Akershus og Oscarsborg Festning.

Kunden

Forsvarets museer har som hovedoppgave å bevare, dokumentere og formidle Forsvarets materielle kulturarv og norsk forsvarshistorie. De består av ett hovedmuseum, Forsvarsmuseet på Akershus festning i Oslo, og flere museer rundt om i landet. 

 

Utfordringen

To interne utredninger fra 2017 og 2019 konkluderte med at Forsvarets Museer ikke oppfyller kravene til en moderne museumsorganisasjon, slik det står i dag. Derfor fikk vi, i samarbeid med FRD, i oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie for fornyelse av Akershus og Oscarsborg festninger. Oppdraget gikk ut på å lage en plan for revitalisering av de to anleggene og en strategi for flytting av Forsvarsmuseet. Målet var å skape en bærekraftig kulturinstitusjon med en klar identitet, økte besøkstall og et tydelig formål. Videre gikk oppdraget ut på å legge en plan for kommunikasjon og presentasjon av mulighetsstudien, for å bidra til en bred, offentlig debatt om hvordan festningene skal inngå i bybildet. 

 • image

Fremgangsmåte 

Gjennom en rekke workshops og grundige befaringer på anleggene opparbeidet vi oss innsikt fra eksperter, historikere og festningsguider. Videre gjennomførte vi stedsanalyser, gjenstandsstudier, kartlegging av interessenter, konseptutvikling og historisk analyse. Dette brukte vi som grunnlag for å belyse dagens besøks- og kundeopplevelse ved Akershus Festning, og legge en strategi for fornyelse. 

 • image
 • image

Løsningen

Resultatet av prosjektet er en strategi for fornyelse av Akershus og Oscarsborg festninger, som illustrerer én mulig løsning og en visjon for hvordan utviklingen kan skje. Strategien er presentert i en lengre rapport, og deretter levendegjort på nettsiden akershusfestning.info. Nettsiden er utformet som en gripende historie, som lar brukeren bevege seg gjennom en fornyet besøksopplevelse ved Festningene. Her tas det i bruk virkemidler som scrollytelling, lyd og kart som bidrar til å lage en interaktiv, engasjerende opplevelse. 

"Try Dig har vært en uvurderlig partner i denne prosessen, og har brakt med seg unike kompetanser innenfor strategi, kommunikasjon og presentasjon som har bidratt til å skape fundamentet for en ny bærekraftig kulturinstitusjon med en klar identitet og muligheten for økte besøkstall. Vi er stolte av å ha jobbet sammen med Try Dig for å skape en bred og offentlig debatt om hvordan festningene kan inngå i bybildet, og hvordan de kan bli et enda viktigere kulturtilbud for fremtidige generasjoner."

- Erling Kjærnes, direktør Forsvarets museer

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Vil du høre mer om prosjektet? Ta kontakt med oss.

Kontaktpersoner

 • Kaare Øystein Trædal

  Kaare Øystein Trædal

  TRY Dig

  CCO

Arbeider

Mye har skjedd siden 1998, og selv om vi har laget mange reklamefilmer så har vi laget veldig mye annet vi er stolte av også. Derfor har vi bygget et univers med arbeider du kan utforske.