HelseIArbeid er en felles satsing av NAV og Helsetjenesten for at flest mulig kan ha en god jobbhverdag, tross plager.

Utfordring

HelseIArbeid er en satsing på helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen og en prosess for å knytte fagstoffet til eget arbeidsmiljø. Målet er at ansatte skal være trygge i jobb, tross eventuelle plager. Gjennom HelseIArbeid er det også et tilbud om rask avklaring av eventuelle behandlingsbehov gjennom en tverrfaglig utredning i poliklinikk.


Kunnskapsformidlingen i HelseIArbeid skal bidra til å øke arbeidsplassens evne til å møte alle med respekt. På den måten kan den enkelte ta sine valg basert på kunnskap og forståelse, med anerkjennelse fra sine kollegaer.

 

Løsning

Vi skapte derfor et animert univers som ikke oppleves for alvorstynget og som parallelt behandler innholdet med verdighet. Et grep ble å bruke sirkler som et gjennomgående element. Sirkelen er en trygg og positiv form som også er primærformen i både NAV og Helsedirektoratet sine logoer. I tillegg har formspråket en grad av overdrivelse, men med den graden av respekt som historien fortjener.

 

 

 

 

"For TRY Apt var det viktig å formidle tematikken uten følelsen av en formanende pekefinger mot dem som sliter med plager."

– Christoffer Klungerbo, Motion Designer i TRY Motion

 

Les mer på Kreativt Forum ->