Russedress

Det er mange forventninger til russetiden

 • Kunde Ombudet for barn og unge i Viken
 • Prosjekt Det er mange forventninger til russetiden
 • År 2022

Leveranse

Film Konsept Rådgivning Annonsering Kampanje

Utfordring

I samarbeid med både helse og politi har Ombudet for barn og unge i Viken i flere år jobbet forebyggende med russen. Med lang erfaring og god innsikt i konsekvensene av russefeiringen og med et sterkt ønske om å endre feiringen i en mer inkluderende retning, ønsket Ombudet å sette søkelyset på utfordringene og løfte debatten om hva russefeiringen skal være. 

De ønsket at  debatten skulle foregå på russens egne premisser, med russens egne erfaringer i sentrum. Hvert år gruer mange unge seg til russetiden, de føler at russetiden ikke er for dem fordi den blant annet er preget av mye rus, stort pengeforbruk og at feiringen går ut over skolearbeidet. Dette har ført til at flere føler seg utenfor og ekskludert i russetiden. Dette ønsket Ombudet å endre på.

 


Løsning

For å kunne lage en god samtalestarter, valgte vi å lage en film basert på russens egne erfaringer og tanker om hva russefeiringen er og hva den bør være. Når vi skulle snakke til russen som målgruppe var det viktig at det ikke ble en pekefinger som fortalte de hva de skulle gjøre. 

Vi ønsket å lage noe som snakket målgruppen sitt språk. Løsningen ble en film der vi samlet en gruppe fremtidige russ som i tur skrev på en russedress hva de gledet seg til med russefeiringen, for så å skrive hva de gruet seg til. 

Da alle hadde skrevet ferdig samlet vi igjen elevene i rommet for å dele hva de skrev på dressen. Gjennom å la russen selv skrive sine forventninger på russedressen, ga vi dem eierskap til filmen og budskapet. 

 • image

Verdi

Filmen har hatt stor verdi for Ombudet for barn og unge og fungert godt som en samtalestarter. De har allerede vist den flere ganger i sine møter med elever og under besøk på skoler. Planen er også bruke den strategisk mot kommende russekull.

Filmen ble vist på flere infomøter ombudet holdt for russ og russeforeldre sammen med både politi, politikere og helse. Den har også blitt delt i sosiale medier. 

For å spre filmen ut til målgruppen (ungdommer, russ og foreldre i Viken) laget vi et kampanjeløp i sosiale medier med en landingsside på Vikens egne sider, viken.no/russetiden. På landingssiden fikk de mer informasjon og også mulighet til å ta kontakt med ombudet hvis de hadde behov noen å snakke med. 

Vi jobbet også strategisk med media for å få ombudet med i debatten og høstet gode resultater. De var blant annet intervjuet av Ingrid Stenvold i Dagsrevyen, gjester på God Morgen Norge blant annet sammen med utdanningsminister Tonje Brenna og avsender av en kronikk i Aftenposten. Parallelt hadde de også to digitale møter for foreldre og ungdom, som vi promoterte i sosiale medier.

 

Oppsummerte resultater fra holdningskampanjen:

Kampanjen fikk 92 039 visninger på tvers av Meta og Snapchat, nærmere 4 000 klikk til landingssiden og 2 500 tilfeller av at tilnærmet hele filmen på 4 minutter og 13 sekunder ble fullført i Meta-plattformene. Dette vitner om at innholdet og budskapet har truffet bredt, og vekket interessen til begge primær-målgruppene (elever og foreldre).

 • image

Kontaktpersoner

 • Sindre Beyer

  Sindre Beyer

  TRY

  Adm.direktør

 

Arbeider

Mye har skjedd siden 1998, og selv om vi har laget mange reklamefilmer så har vi laget veldig mye annet vi er stolte av også. Derfor har vi bygget et univers med arbeider du kan utforske.