Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Som konsern har de en ambisjon om å være bransjens beste aktør når det gjelder bærekraft. De siste årene har selskapet tatt en posisjon innen bærekraftig utvikling og fremtidens sirkulærøkonomi.

Utfordringen

Norsk Gjenvinning ønsket å forbedre kundereisen for avtalekunder innen B2B. Konsernet hadde flere ulike system som lagret kundedata, og det var ønskelig å samle så mye som mulig i CRM-systemet deres HubSpot. 

Norsk Gjenvinning har arbeidet i siloer, i ulike system, og derav har mange interne prosesser og kommunikasjon foregått i Outlook. Over tid har dette skapt utfordringer med datakvalitet og integritet. Konsernet har gjennom årene vokst og gjennomført flere oppkjøp av selskaper. Størrelsen og datamengden skaper en rekke muligheter, men systemriggen støttet ikke denne utviklingen. 

I prosessen var det ønskelig å:

  • Flytte over kundeservice fra PureService til HubSpot Service Hub

  • Optimalisere oppsettet i eksisterende portal, spesielt innenfor CRM og salg

  • Migrere to HubSpot-portaler slik at de kun har én

  • Utvikle en integrasjon som oppdaterer relevant kundedata fra deres ERP-system SAP inn til HubSpot


Løsningen

Løsningen er et felles CRM-system for samtlige Norsk Gjenvinning-merkevarer. Ved å benytte Service Hub, arbeider kundeservice og salg i samme system og med samme data. I tillegg muliggjør SAP-integrasjonen en datasannhet fra ERP på de datapunktene som er sentrale for Norsk Gjenvinning.  

1. Prosjektet startet med en kartleggingsfase og datainnsamling med fokus på prosess og behov. Videre arbeidet vi frem et løsningsforslag i en Sandbox. 

2. Deretter utviklet vi en SAP-integrasjon i samarbeid med kunden, som sender data inn til HubSpot. Parallelt ble det gjennomført opplæring med superbrukere og sluttbrukere i systemet. 

3. Neste fase av prosjektet besto av testing, go-live, justeringer og support. 

4. I siste fase av prosjektet ble det gjennomført en migrering av portaler inn til ferdig oppsett, og optimalisering av prosesser for bedre samarbeid. 

Resultat

Flere forretningsenheter i NG-konsernet har nå et mer enhetlig system som styrer en effektiv og sikker kundereise. Norsk Gjenvinning kan nå fokusere mer på mersalg og gode kundeopplevelser, grunnet bedre kundedata, internkommunikasjon og prosesser. 
Et fundament er på plass for å bygge videre på deres posisjon og sikre at de er rigget for fremtiden.

  • Økt kundeinnsikt

  • Effektivt samarbeid

  • Forbedret datakvalitet

  • Fundament for videre kundereiseprosjekter 

 

I etterkant av prosjektet jobber TRY og Norsk Gjenvinning fortsatt sammen for å bevare, støtte og videreutvikle systemer og prosesser som skaper gode brukeropplevelser internt og eksternt.