Utfordring 

JIF lanserte sitt første produkt i 1978, og siden da har ingen skittflekk vært trygg. De har etablert seg som Norges største rengjøringsmerke, nettopp fordi de sørger for effektiv husvakt og et godt resultat hver gang. 

Men folk flest forbinder rengjøring og husvask som noe negativt, og i tillegg det inn under kategorien lavinteresse. Mye av kommunikasjonen oppleves som relativt generisk, og derfor ville de ha et konsept som brøt med dette. 

 

Løsning

Det nye konseptet skulle ikke bare være relevant, men også underholdende og være distinkt i uttrykket så det sto ut blant mengden i mediebildet. Basert på at JIF er flekkens verste fiende ble det skapt et univers av forteller som viste at JIF ikke bare gjør det rent, men suverent.