En serie rekrutteringsfilmer for Handelshøyskolen BI.

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse og Norges viktigste leverandør av forskningsbasert kunnskap om næringsliv og ledelse. Disse filmene har som forsmål å fremme BIs undervisningsprogrammer for potensielle fremtidige studenter.