Martin Jensen er CTO i TRY Dig, og har mange års erfaring med å utvikle nettsteder. Han har "sett og prøvd" det meste av teknologier, CMS-er og rammeverk, og vet hva som fungerer og ikke.

Det er mange hensyn og beslutninger som skal tas i oppstarten av et nettsideprosjekt. Basert på samspill med mange organisasjoner og virksomheter, her er tre ting det er greit å ha tenkt gjennom før prosjektet starter og noen refleksjoner knyttet til mine erfaringer.

 

Du må forstå og akseptere at behovene til de ulike målgruppene til organisasjonen kan være svært forskjellige – uten at det går på bekostning av merkevarens overordnede inntrykk

Målgruppene til organisasjoner eller selskaper kan spenne fra potensielle kunder, via nåværende kunder og leverandører til politiske og administrative rammesettere i samfunnet. Kombinerer man dette med behovet for spesifikk finansiell kommunikasjon rettet mot investorer og markedet, nåværende og potensielle ansatte og media/generell omverdenen, har man fort en cocktail av målgrupper med svært ulikt utgangspunkt og behov. Det er derfor avgjørende å bygge nettstedsløsninger som ivaretar fleksibiliteten til å tilpasse kommunikasjon mot enkeltmålgrupper uten å forringe helheten i opplevelsen av merkevaren. 

 

Respekter og ivareta behovene for en god redaktøropplevelse

For mange virksomheter, vil et større utvalg personer ha som sin daglige eller ukentlige arbeidsoppgave å utvikle, tilpasse, deske og publisere innhold på det nye nettstedet. Det er svært viktig at denne opplevelsen er god, fleksibel og effektiv. Vi opplever ofte at vi overtar kundeforhold hvor det er investert mye tid og penger på front-end og et utvalg maler på nettstedet, og mindre tid på å tenke 1-3 år frem i tid om hvilke behov fagpersonene som til daglig skal bruke nettstedet som kommunikasjonskanal faktisk har og vil få.

Mitt råd er derfor soleklart: Legg stor vekt på å bygge fleksible, gjenbrukbare og gode moduler som dekker behovene til redaktør-korpset. Og ikke glem en raus budsjettpost for opplæring i verktøyene som brukes. 

 

Klargjør nettstedet for mer omfattende kunde- og brukerdialog

Mange prosjekter starter med at "vi ønsker nye nettsider, men vi har ikke penger eller tid til mer enn dette akkurat nå". Men i bakgrunnen for prosjektet, kretser det ofte en større digital ambisjon.

Dette kan for eksempel handle om mer effektive digitale kundereiser, hvor kunder og brukere kan få løst flere av sine behov enn i dag digitalt (via nettstedet). Uttrykk dette tidlig slik at vi kan ta høyde for dette når de første beslutningene skal tas i nettsideprosjektet. Slik kan vi designe og utvikle nettstedet på en måte som tar høyde for at ambisjonene bør og kan økes i fremtiden.

 

Kort oppsummert er en nettside mye mer enn "bare" en løsning for å publisere innhold. 

Les også: Hvorfor nettsiden din kan bli din viktigste ansatt

Hvorfor vi rådgir (de fleste) kunder til å bygge nettsider "headless"

New call-to-action