Med over 15 års erfaring med å bygge nettsider, har vi opparbeidet oss en god del erfaring med hva som fungerer og ikke fungerer når en skal lage en ny nettside. Her er vår oppskrift til å lage en nettside som når målene deres.

I dag er det selvsagt at enhver bedrift har behov for en nettside. Det som ikke er like selvsagt er hvordan man får en nettside til å både begeistre og konvertere, eller hvordan man treffer brukerens behov og samtidig som nettsiden er et verktøy ansatte liker å bruke internt.

For å få til alt dette er man ikke bare avhengig av en robust og god teknisk plattform, men også en solid forståelse av kundene sine og måten man ønsker å jobbe på. På samme måte som deres organisasjon stadig endrer seg, skal en nettside være et fleksibelt verktøy som kan endre seg med dere og deres behov.

Noen har en eller flere eksisterende nettsider, mens andre starter med helt blanke ark. Vi tilpasser derfor prosessen basert på hva dere har behov for, og tar utgangspunkt i noen faste holdepunkter. 

 

Prosessen bak en god nettside

Forstå: Før vi gjør noe som helst, ønsker vi å forstå hvorfor dere trenger en ny eller oppdatert nettside. Vi vil forstå hvem dere er og hvem deres kunder er. Sammen setter vi oss inn i hva nettsiden skal oppnå og hvordan den skal henge sammen med totaliteten av deres tjenester og kanaler.

Dere sitter nok allerede på mye god innsikt som vi kan bygge videre på, slik at vi får en forståelse for hva nettsiden er ment til å gjøre og hva som vil forenkle flyten internt. Samtidig involverer vi ekspertise innen UX-design, teknologi, søkeordsoptimalisering og innhold. På denne måten får vi en felles forståelse, som gjør at vi kan løse de virkelige problemene og oppnå målbare resultater.

 

Definere: Med utgangspunkt i mål og innsikt definerer vi hva vi faktisk skal lage. Vi diskuterer valg av teknologi, skisserer løsningens informasjonsarkitektur og utformer trådskisser. Vi utformer rett og slett skjelettet til løsningen, slik at vi kan enes om hva vi faktisk skal lage før vi bygger nettsiden. Dette sikrer en god grunnmur, både når det gjelder struktur, innhold, prioritering av funksjonalitet og elementer som får dere til å skille dere ut.

 

Forme: Med løsningens skjelett på plass er vi klare til å forme, eller designe nettsiden i sin helhet. I denne fasen setter vi opp et designsystem. Det er et system hvor man bygger opp designet fra mindre til større byggeklosser, og det gjør dere i stand til å effektivt iterere på, utvikle og vedlikeholde deres nettside. Basert på trådskissene og designsystemet skisserer vi opp designet for hele nettsiden - en effektiv prosess ettersom alle byggeklossene allerede er på plass.

 

Realisere: I realiseringsfasen bygger vi løsningen og redaktøropplevelsen basert på deres ønsker. Utviklingen skjer i tett samarbeid med designere og andre viktige nøkkelressurser. I denne fasen jobber vi intenstivt i sprinter og gjennom smidig prosjektmetodikk – og gjennomfører eksempelvis ukentlige eller bi-weekly check-ins med dere for å sikre at vi utvikler akkurat den løsningen eller modulene dere så for dere. 

 

Iterere og forbedre: Denne fasen markerer en overgang til det uendelige. Rett og slett et kontinuerlig fokus på å måle nettsidens prestasjon, kontinuerlig oppdatere innhold og en generell videreutvikling av nettsiden. Her jobber vi tett sammen med dere for å sikre at dere alltid har en god løsning som utvikler seg i tråd med deres behov, og deres kunders behov. Vi anser aldri en nettside som helt ferdig - men snarere et produkt under en kontinuerlig utvikling med mål om å bare bli bedre og bedre og bedre. 

 

New call-to-action