image

Torunn Sæth Seniorrådgiver, TRY Råd

+47 416 93 571

torunn@try.no

TRY Råd

Torunn Sæth er seniorrådgiver i TRY Råd og jobber for det meste med innsikt og analyse.

 

Hun har over 13 års erfaring fra analyse og innsiktsarbeid. Hun har erfaring både fra medieovervåkning- og analysebyrå og fra Forsvaret, der hun har jobbet i nærmere åtte år. De siste tre årene har hun ledet analyseavdelingen ved Forsvarets mediesenter, med ansvar for innsikts- og strategiarbeid, medieanalyser, interne og eksterne undersøkelser og evalueringer av Forsvarets kommunikasjonsarbeid. Avdelingen har under Sæths ledelse vunnet flere internasjonale bransjepriser for sitt arbeid. Gjennom tiden i Forsvaret har Sæth deltatt i flere øvelser i regi av Forsvaret, NATO og Krisestøtteenheten i Justisdepartementet.

 

Hun har også bidratt inn i kommunikasjonsarbeidet ved flere kriser, blant annet i forbindelse med ulykken med KNM «Helge Ingstad». I forbindelse med utbruddet av Covid-19 ledet Sæth arbeidet med å levere medieovervåkning til myndighetene.

 

Sæth har en mastergrad i medievitenskap fra Universitetet i Oslo.