Sustainable Brand Index

Gjennom samarbeid med SB Insight får TRY-huset innsikt og analyser som løfter bærekraftskommunikasjonen i bedriften din.

Sustainable Brand Index er Europas største uavhengige merkevarestudie innen bærekraft, produsert av det svenske byrået SB Insight. 

 

Samarbeidsavtalen mellom TRY-huset og Sustainable Brand Index er enkel og gjensidig berikende: TRY støtter SB Insight med PR, og de støtter oss med unik innsikt på alt som har med bærekraftskommunikasjon å gjøre. SB Insight lanserer en ny utgave av Sustainable Brand Index-rapporten hvert år. Denne bygger på dybdeanalyser av forbrukerholdninger, forbrukeradferd og trender i åtte forskjellige land. Rapporten måler ikke hvor bærekraftig en bedrift er, men den forteller deg hvor bærekraftig den oppfattes å være. 

Dermed er rapporten og analysene den bygger på gode styringsverktøy når bedriften din skal jobbe med bærekraftskommunikasjon. Samarbeidet mellom TRY-huset og Sustainable Brand Index gir bedriften din et solid kunnskapsgrunnlag og et godt fundament for utvikling og iverksettelse av smarte tiltak innen bærekraftskommunikasjon.   

image