Når alle snakker om bærekraft. Hva gjør din merkevare unik i denne sammenhengen? Vi hjelper virksomheter å fortelle sin historie og å finne sin bærekraftige identitet.

Når vi trenger den bærekraftige omstillingen som mest, opplever vi at ord som «grønt», «miljøvennlig» og «bærekraftig» er forslitte begreper. Samtidig er det nå den bærekraftige omstillingen finner sted i næringslivet, det er nå man har behov for å kommunisere hva man gjør og hvorfor. Vi tror på å koble den bærekraftige strategien mest mulig inn i virksomhetens identitet og oppdrag. Det er dette som gjør at vi blir mer unike og konkrete i vår bærekraftskommunikasjon.

Vi har tatt utgangspunkt i den tradisjonelle brand-sprinten, som har som hensikt å raskt og smidig å sette kursen for identiteten til en merkevare. Ved å ta utgangspunkt i denne metodikken, har vi utviklet en sprint som skal definere merkevarens bærekraftige identitet. Dette er en workshop-basert prosess som besvarer kritiske spørsmål om bærekraft og kommunikasjon på en effektiv og rask måte.

Sprinten kan vi skalere og skreddersy etter den enkeltes ambisjon, tid og budsjett, men en workshop på noen timer utgjør et godt grunnlag. Vi har flere øvelser å velge mellom for å komme raskt fram til gode svar, og vi bruker alltid innsikt som utgangspunkt. Resultatet av sprinten blir et strategidokument som oppsummerer merkevarens bærekraftige DNA.Én felles historie

Bærekraftsstrategier er et stort arbeid som handler om å finne ut hvilke bærekraftsmål virksomheten skal implementere og hvordan de skal lykkes med dette. Når mål og tiltak er satt, gjenstår både den interne og eksterne historiefortellingen.

Strategien griper fundamentalt inn i virksomheten. Derfor endrer, utvikler og supplerer den også vår fortelling om hvorfor vi er til, hvem vi er til for, hva vi står for, hvilken kultur og hvilke verdier vi bygger virksomheten på, hvilke egenskaper som skal kjennetegne oss, hva vi skal love omverdenen, hvilken rolle og posisjon vi skal ta.

Bærekraftskommunikasjon møter både interne og eksterne behov. Ansatte trenger å involveres i den nye fortellingen for å være gode pådrivere og ambassadører. Når de ansatte involveres underveis i arbeidet med den nye eksterne fortellingen, har man også oppnådd en god, intern forankring.


Sprinten er skalerbar etter behov, og består av:

  • 1-3 heldagsworkshops.
  • Strategidokument som oppsummerer merkevarens bærekraftige identitet og kommunikasjonsmål, grep og tiltak.
  • Innsiktsgrunnlaget kan innhentes på én eller begge måter:
  • Innsiktsrapport fra SB Insight om merkevarens posisjon og strategiske muligheter innen bærekraft.
  • Vi gjennomfører intervjuer med nøkkelpersoner i organisasjonen og innhenter relevant statistikk.Ta kontakt for å få et tilbud.