Med økende global usikkerhet i kjølvannet av konflikten i Ukraina og andre geopolitiske spenninger, øker etterspørselen etter kompetanse innen sikkerhet og beredskap.

TRY Råd melder seg nå inn i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR), og satser med det videre for å styrke seg på dette området. Tidligere har byrået knyttet til seg tidligere statsråd Grete Faremo og Fredrik Tandberg fra Forsvaret.

– Den uforutsigbare tiden vi lever i med økte sikkerhetstrusler, resulterer i nye utfordringer også for norske virksomheter. Med et medlemskap i NSR vil vi ytterligere styrke vår ekspertise og kapasitet innen sikkerhet og beredskap, sier Stine Grøndahl Sesseng, daglig leder i TRY Råd

– Vi ser at samfunnssikkerhet og beredskap blir stadig viktigere for mange av våre kunder og at det derfor er helt nødvendig å fortsett å styrke oss på dette området, sier Sesseng.  

Næringslivets Sikkerhetsråd er en sentral aktør når det gjelder forebygging og håndtering av tilsiktede trusler som påvirker næringslivet. Etter pandemien og Russlands invasjon av Ukraina har NSR tatt en større rolle innen beredskap og totalforsvar, og arbeider blant annet med et initiativ om å opprette Næringslivets beredskaps- og sikkerhetssenter.

– Medlemskapet gir TRY Råd tilgang til de beste folkene i Norge på dette feltet med mange nyttige tjenester og leveranser som våre rådgivere og kunder trenger mer av i tiden som kommer. Å kunne trekke veksler på blant annet deres faglige nettverk, kurs, ekspertutvalg, undersøkelser og utredninger, er noe vi ser et økende behov for, sier Grete Faremo.

 

Ønskes velkommen

Under et møte mellom de to aktørene fredag 8. mars fikk TRY Råd en kort innføring i NSRs hovedaktiviter og prioriteringer for 2024 og det ble raskt gode diskusjoner om hva som vil prege Norge på dette området i årene som kommer. 

– Vi er glade for å ønske TRY Råd velkommen som medlem av Næringslivets Sikkerhetsråd og mener at deres engasjement for sikkerhet og beredskap er helt riktig i den tiden vi står i nå, sier Odin Johannessen, direktør for NSR. 

– Diskusjonene vi hadde i vårt første møte viser at det er et helt riktig å ta dette grepet. At TRY Råd kobler kommunikasjonsfaget på sikkerhetsfaget er helt på sin plass og jeg ser frem til å bli utfordret av denne gjengen i årene som kommer, sier Johannessen.