Mandag kom nominasjonene til årets Sabre Awards, med fire sterke arbeider fra TRY Råd.  

 Sabre Awards er en verdens største PR-konkurranse, ofte kalt «VM i PR», og arrangeres i regi av Provoke Media hvert år. I år går mesterskapet av stabelen i april i London.  

– Det er skikkelig gøy å se hvordan de norske byråene hevder seg internasjonalt. Å havne på shortlist i denne konkurransen, viser at arbeidet vi har gjort sammen med kundene våre er på høyde med det beste. Vi har 4 nominasjoner av 4 innsendte case. Full score, så nå krysser vi fingrene for edelt metall, sier Stine Grøndahl Sesseng, daglig leder i TRY Råd.  

De fire nominerte er kampanjen «Thinking bigger together» for Innovasjon Norge «Er du forberedt hvis noe skjer» for Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), «Trust» for NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) og digital bærekraftsrapport for NRC Group.  

Allerede har bærekraftsrapporten til NRC Group gått til topps med gull i In2 Sabre Awards, som ble delt ut allerede onsdag 6. mars. – Dette er veldig lovende for hovedutdelingen i april, sier Sesseng.

Mer om de nominerte casene:

Innovasjon Norge: Innovasjon Norge er var i stor grad assosiert med støtte til norske bedrifter og gründere, i Norge. Mulighetene for å få hjelp til å ekspandere til nye markeder internasjonalt var mindre kjent. Derfor utviklet vi konseptet «Thinking Bigger Together». I partnerskap med Innovasjon Norge, kan du tenke større og ut over Norges grenser. Kampanjen ble tatt bredt ut, og var å se i både de store norske finansmediene og på flyplass-skjermer langs det ganske land. Kampanjen resulterte i en økning i søknader på 71 prosent.  

DSB: Hvert år arrangerer Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap «Egenberedskapsuka». Kjernen er at samfunnet er bedre forberedt på uforutsatte hendelser, om alle bidrar litt. Derfor bygger DSB kjennskap om beredskap til hele Norges befolkning. Spesielt de unge er født inn i en digital verden, og har lav kjennskap om egenberedskap. TRY lanserte en digital treningsplattform, der du kan teste deg selv om du er forberedt hvis noe skulle skje. Har du nok vann? Vet du hvordan du holder varmen, hvis strømmen går? Vi lanserte en kampanje i sosiale medier, for å bygge kjennskap om beredskap generelt og plattformen spesielt. I kampanjeperioden hadde plattformen 2,6 millioner brukere – 50 % av Norges befolkning. Kampanjen resulterte også i 250 unike mediaoppslag over hele Norge.  

NKVTS: Voldtekt og seksuelt misbruk er et stort folkehelseproblem. NKVTS satt på masse innsikt om ofrenes helseproblemer, men mindre om hva som skal til for å gjøre det bedre. Derfor trengte de å snakke med ofre. TRY fikk i oppdrag å rekruttere personer som kunne dele sine erfaringer, og delta i TRUST-studien. Studien skal undersøke hvordan overgrepsofre opplever den hjelpen de får i tiden etter overgrepet og deres tillit til venner, familie, helsevesen og rettsvesen. Kampanjen bidro til å rekruttere 400 personer, og TRY var dermed med på å sikre at studien ble noe av og at ofre kan få enda bedre hjelp i fremtiden.  

NRC er ledende på bærekraftig infrastruktur for transport i Norge, Sverige og Finland. Blant annet jernbane, kaianlegg og broer. Hvert år produserer de en bærekraftsrapport, og i 2023 ble denne digital ved hjelp av TRY. Rapporten er en brukervennlig og engasjerende digital tjeneste, som i tillegg til å rapportere, også kommuniserer selskapets bærekraftsvisjon. Prosjektet viser hvordan digital utvikling, kombinert med strategisk kommunikasjon, bidrar til at rapporten er med på å bygge NRC som en bærekraftig aktør.