Med oppkjøpet vil TRY styrke seg på merkevareledelse og bidra til at metodekunnskap kommer enda høyere opp på agendaen innen posisjonering og markedsføring.

 – Mars har imponert oss i flere år. Boken «Raketter og rebeller», som også har blitt oversatt til engelsk, er et viktig metodeverk som brukes i en rekke norske virksomheter innen merkevarestrategi. «Mars-skolen», med Kirsti og Monna i spissen, representerer noe vi trenger mer av i bransjen. Mars skal fortsette som eget selskap med egne kunder, men gjennom dette oppkjøpet får TRY økt kunnskap og Mars får økt kapasitet, sier Sindre Beyer, styreleder i TRY. 

 

Satser på digitale kurs

Mars er et konsulentselskap som jobber med rådgivning og kurs for økt metodekompetanse innen merkevareledelse.
– 40-timerskurset vårt i merkevarestrategi blir fullt hver gang. Det sier noe om folks ønske om å ta ut alt potensialet som bor i merkevarene, sier Kirsti Rogne, daglig leder i Mars.  

Kompetansebygging har vært en sentral del av Mars' forretningsstrategi fra begynnelsen av. Det skal Mars fortsette med. Sammen med TRY lager Mars nå en digital versjon av kursrekken sin.
– Disse kursene er  for alle som trenger litt faglig påfyll, men som verken har tid eller behov for et 40-timers dypdykk i strategi, sier Monna Nordhagen, partner i Mars og primus motor for samarbeidet.  

 

Samarbeid gir mer kapasitet 

– At vi nå blir en del av det ledende kommunikasjonshuset i Norge er veldig spennende. Sammen med de ulike delene av TRY-huset kan vi i Mars nå gjøre mer av det vi liker best, og jobbe på tvers av fagretninger, uavhengig om inngangsdøren er strategi for sin egen del, eller reklame, design, kommunikasjon eller teknologi,  sier Rogne.

 Mars får med dette tilgang til nye kollegaer, bredere kompetanse og kapital til å vokse.
– Prosjektet vårt ble for stort for oss. Sammen med TRY rekker vi mye, mye lenger og bredere, avslutter Rogne. 

Bli inspirert av siste nytt fra TRY-huset gjennom ekspertinnhold, invitasjoner til arrangementer, inspirerende arbeid – og nye metodikker og tjenester vi tilbyr.