Med kompetanse fra hele TRY-huset skal teamet hjelpe bedrifter med alt fra AI-opplæring til forretningsutvikling.

Det nye AI-teamet på TRY-huset består av teknologer, rådgivere og designere. Fremover skal teamet hjelpe store og små bedrifter med alt fra utvikling av prototyper til skreddersydde undervisningsopplegg, strategiutvikling og praktisk innføring av AI-teknologi i den daglige driften. 

 – Vi opplever stor pågang fra kunder som har spørsmål om hva de skal gjøre nå. Endringene som AI fører med seg kommer til å bli dramatiske for mange, sier Martin Jensen, CTO i TRY Dig. 

Jensen forteller at det viktigste norske bedrifter gjør nå, mens AI-revolusjonen fortsatt er på et tidlig stadium, er å sørge for at de ansatte får opplæring i praktisk bruk av AI. Jensen understreker at effektiv bruk av AI-teknologi snart vil være forretningskritisk. 

– Derfor har vi utviklet et tilbud til bedrifter som ønsker å lære mer om AI-teknologi og hvordan de kan ta den i bruk. For de fleste bedrifter er det helt avgjørende å ikke bli sittende på sidelinjen mens denne utviklingen raser videre, sier Jensen.  

AI-team skal hjelpe til ved omstilling

Allerede nå er det klart at AI-teknologi kan øke produktivitet og effektivisere arbeidsprosesser i mange forskjellige sektorer. Samtidig kan AI være et viktig verktøy for utvikling av nye tjenester og produkter, med utgangspunkt i dataanalyse og maskinlæring. 

– Det nye AI-teamet i TRY vil være et kompetansesenter og en partner for norske bedrifter i denne utviklingen. Med den brede kompetansen vår kan vi gi råd som gjør det mulig å utvikle seg og lykkes i takt med en ekstremt hurtig teknologisk utvikling, sier Stine Sesseng, leder for rådgivning i TRY Råd. 

Siden AI-teknologien er så pass ny og revolusjonerende, vil innfasing av verktøy som bruker kunstig intelligens innebære langt større endringer for virksomheter enn man er vant til ved innføring av nye, konvensjonelle IT-løsninger. Det nye AI-teamet står klare til å bistå bedrifter når de skal ta grep for å følge med på den teknologiske utviklingen. 

– De fleste virksomheter vet at modernisering av digitale systemer stiller store krav til endringsledelse, kulturendring og strukturendringer. Innføring av løsninger for effektiv bruk av kunstig intelligens vil være betydelig mer transformerende, så behovet for riktig kompetanse er kritisk, sier Sesseng. 

Norske bedrifter må ha en konkret AI-plan

Sigurd Grytten er nyansatt partner og styreleder i TRY Råd. Grytten har lang erfaring som strategisk rådgiver for norske ledere, og vil være en viktig ressurs og sparringspartner for bedriftene som jobber med TRY-husets AI-team. For Grytten er det helt klart at kunstig intelligens vil medføre store endringer for norske bedrifter. 

– Derfor holder det ikke å erkjenne at AI er viktig, for så å utvikle en strategi for AI. Det kan de fleste gjøre. Utfordringen er å legge en konkret plan for hvordan AI skal integreres i virksomheten, sier Sigurd Grytten.

Grytten understreker at effektiv innføring og bruk av AI krever tverrfaglig kompetanse. Med det nye AI-teamet får TRYs kunder tilgang på sterke fagmiljøer innen alt fra analyse til strategi, kompetanseutvikling, endringsledelse og implementering. Målet er å sørge for at flere norske bedrifter får fullt utbytte av produktivitetsgevinstene og innovasjonsmulighetene som AI-utviklingen fører med seg.  

– Med det nye AI-teamet skal TRY-huset være en veiviser for kundene våre gjennom denne svært spennende utviklingen, sier Grytten.

Trenger du hjelp med innføring av AI-verktøy i bedriften din, eller vil du høre mer om tjenestene vi tilbyr? Send oss en mail, så tar AI-teamet kontakt.

New call-to-action