TRY Dig har oppnådd "HubSpot Platform Enablement Accreditation" på rekordtid. Vi er de eneste i Norge med anerkjennelsen, og blant de få i Norden.

I januar i år fikk vi i TRY Dig den gledelige beskjeden om at vi har blitt tildelt akkreditering innen plattform-aktivering. 

Dette er en akkreditering for partnere som støtter suksessen til HubSpot-kunder på de høyeste nivåene innen

  • Kvalitet
  • Service
  • Strategisk innsikt

Dette betyr at akkrediterte "Platform Enablement Partnere" har dokumentert erfaring med å lykkes med brukeradopsjon gjennom tilpasset opplæring og endringsledelse. 

Brukeradopsjon er en av de største suksessfaktorene for å komme i gang med ny tekologi, og lykkes med dette. 


Sertifisering versus akkreditering

Du har kanskje hørt om HubSpot Academy  - det er her du kan ta sertifiseringer enten innenfor programvaren eller på et teoretisk plan. Forskjellen mellom disse sertifiseringene og en akkreditering er at sertifiseringer er individuelle. Akkrediteringer kan der i mot bare oppnås på selskapsnivå og gjennom en søknadsprosess. Derfor er det langt strengere krav til utdeling av akkrediterting. 

Les mer om HubSpot x TRY


HubSpot Platform Enabement er en av fire akkrediteringer som kan oppnås på HubSpot for partnere. 

"Dette er et kvalitetsstempel TRY Dig har mottatt etter å ha gjennomgått en rekke suksessfulle prosjekter. Etter en omstendig søknadsprosess har vi blitt tildelt denne akkrediteringen, noe vi er utrolig stolt av" - Camilla Amelie Gundersen, HubSpot Team Lead og rådgiver.

 

Call to action: HubSpot-portal audit