Nylig lanserte regjeringen ny langtidsplan for forsvarssektoren om å bruke totalt 1624 milliarder kroner på forsvaret av Norge de neste 12 årene, en økning på 600 milliarder, og et historisk løft for Forsvaret. Proposisjon 87 ble også den første i historien som ble lansert som podkast, med samtlige statsråder på innleserlisten. Flere har trukket frem dette som både positivt og innovativt fra Regjeringen.

Dette er andre gang på kort tid at lydformatet tas i bruk for å formidle større statlige dokumenter. Den første var forsvarskommisjonen. 

Hør podkasten her.
 
– Vi har lenge eksperimentert med ulike måter å tilgjengeliggjøre rapporter og liknende materiell på. Så da vi fikk muligheten til å pitche inn på denne jobben, var vi raske med å presentere en helhetlig og god løsning for Forsvarsdepartementet. At regjeringen ønsket å presentere en slik rapport, på denne måten er både smart og innovativt, sier rådgiver i TRY Råd, Fredrik Tandberg.  

Podkasten, som i tillegg til statsministeren og statsrådene er lest inn av voice over-artisten Lars Sundsbø, har allerede over 5000 strømminger. Einar Lie, Professor i økonomisk historie, skriver i sin kommentar i Aftenposten 28.04.2024 at podkasten er “Et av de mest innovative formidlingsgrepene jeg har vært borti på en stund".


Lyd mangedobler effekten 

Da Forsvarskommisjonen lanserte sin NOU ble det også benyttet podkast. Den 25 timer lange podkasten er strømmet over 41 000 ganger. 

– En stor og reel bekymring hos kommisjonsmedlemmene var at det viktige arbeidet som legges ned for å lage en norsk offentlig utredning(NOU), skulle ende i skuffen hos byråkratene og noen få spesielt interesserte. Derfor kom vi opp med podkast, sier Tandberg, som var kommunikasjonsansvarlig i forsvarskommisjonen før han startet i TRY Råd. 

– Det finnes mange store utredninger som burde blitt lest mer, og det var også en bekymring da vi jobbet med Forsvarskommisjonen. Derfor kom vi opp med podkast, sier Tandberg, som var kommunikasjonsansvarlig i forsvarskommisjonen før han startet i TRY Råd. 

Tandberg mener flere aktører burde utforske mulighetene som ligger i lyd som format.  

– Det er et stort og uutnyttet potensiale i dette formatet. Jeg har stor tro på at lydformatet kunne økt rekkevidden på offentlige rapporter, som stortingsmeldinger, NOUer og proposisjoner. Mange flere har tid til å høre litt eller alt. Da blir debatten og utgangspunktet for den bedre og mer velinformert. 

Bli inspirert av siste nytt fra TRY-huset gjennom ekspertinnhold, invitasjoner til arrangementer, inspirerende arbeid – og nye metodikker og tjenester vi tilbyr.

Med KI kan alle få lydrapport 

 En god lytteropplevelse med høykvalitets lyd er viktig, og derfor har TRY gjort all produksjon i byråets egne podkaststudio. Men Rådgiver og podkastsjef i TRY anerkjenner at ikke alle virksomheter har tilgjengelig ressurser til å bestille slike produksjoner.

– Jeg tror de fleste som har ansvar for å bestille eller arbeide med årsrapporter, bærekraftsrapporter eller liknende syntes det er utfordrende å få ansatte og øvrig målgruppe til å lese. I TRY har vi utviklet digitale rapporter, noe som tilgjengeliggjør det mer. Nå har vi også utviklet en måte å produsere disse rapportene med lyd, enten det er i studio eller med KI. Sistnevnte teknologi gjør det hele mye rimeligere for kundene våre, og vi opplever at det på tross av noe annerledes og enklere lydbilde gjør jobben for ganske mange av kundene. 

Podkastsjefen har nylig selv erfart hvor effektiv en KI-innlest podkast kan være for arbeidshverdagen. 

– Alle skal vaske opp, stryke klær eller gå seg en tur, og da har du et tomrom du kan fylle med faglig påfyll. Jeg har de siste ukene arbeidet med Innovasjon Norge, og hatt behov for å lære mer om EØS-rapporten som nylig ble lansert (også dette er en NOU). For å komme ajour produsertejeg AI-innleste episoder av relevante kapitler og slang det opp på Spotify. Kvaliteten er ikke den samme som når vi står i studio, men oppvasken blir ren og hjernen suger til seg EØS-kunnskap. 

Hør podkasten her.