De siste årene har det dukket opp et nytt ord innen webanalyse. I denne artikkelen skal jeg forklare deg alt du trenger å vite om server-side sporing, og hvilke fordeler dette innebærer for din bedrift.

Datatilsynet erklærte Google Analytics som lovlig med forbehold

Den 27. Juli 2023 kom Datatilsynet med sitt vedtak om Google Analytics. Kort sagt konkluderte de med at Google Analytics nå er lovlig, men at de ikke utelukket at det var andre personvernutfordringer med verktøyet. Avslutningsvis kom de også med en anbefaling om å følge deres råd for sporing og analyse på nettsider.  

Alle med kunnskap om hvordan Google Analytics sporer nettsideaktivitet vet at det er utfordrende å etterleve disse rådene ettersom man har lite kontroll over hvilken data Google og andre tredjeparter samler inn når en kobling først er satt opp. Dette finnes det heldigvis en løsning på.

 

Hva er server-side sporing?

Server-side sporing er en metode for sporing der sporingsskriptene kjøres på serveren i stedet for i brukerens nettleser. Den store fordelen med dette er at vi har kontroll på serveren, som blir fungerende som et skjold mellom nettsiden vår og tredjeparter (eksempelvis Google).

De siste årene har det blitt mer og mer snakk om server-side sporing, og flere plattformer støtter nå denne teknologien. Blant annet TikTok, Facebook og ikke minst Google. Hva betyr dette for kundene våre?

 

Mer presise rapporter

De siste årene har mange webanalytikere og markedsførere blitt frustrerte over hvor upresist webanalyseverktøyet deres har blitt etter inntoget av GDPR. Adblockers, sporingrestriksjoner som ITP og iOS 14 påvirker alle presisjonen av dataene vi samler inn på nettsiden. Dette er kanskje den viktigste grunnen til at server-side sporing har blitt så populært, fordi presisjonen av sporingen øker.

 

Fra tredjepart til førstepart

Hovedsakelig skjer dette fordi riktig oppsett av serversporing gjør at datainnsamlingen anses som førstepart, og ikke tredjepart. Dermed vil ikke sporingen bli like påvirket av de ulike sporingsrestriksjonene som finnes der ute. Når det er sagt skal vi fortsatt respektere brukerens samtykke, men med serverside sporing har man mulighet til å spore majoriteten av brukerne.

 

Forbedret lastetid for nettsider

Raske nettsider har blitt en hygienefaktor i 2023. En av årsakene vi ofte ser går igjen i trege nettsider er at det lastes mange tredjepartsskript på nettsiden som går utover lastetiden. Ikke bare påvirker dette brukeropplevelsen, men det påvirker også SEO som igjen kan påvirke prisen på Google Ads annonsene dine. 

Forbedring av lastehastigheten på nettsiden din har også en positiv økonomisk effekt. Da Ebay i 2019 lanserte et initiativ internt i organisasjonen hvor de skulle forbedre hastigheten på nettsiden deres så de rask resultater. En av effektene de så var at for hvert 100 millisekund de kuttet lastetiden på søkeresultatssidene sine, så de en 0,5% økning i “Add to Cart”. Dette beviser at lastetid kan ha dramatisk effekt på omsetning. 

Om du enda ikke var overbevist om at forbedret lastetid er viktig så kan jeg fortelle deg at servere som hoster nettsider er klimaverstinger. En gjennomsnittlig nettside produserer 0,5 gram CO2 pr sidevisning. For en nettside med 10 000 sidevisninger i måneden utgjør dette 60 kilo CO2 i året. Om din bedrift bryr seg om bærekraft, så er redusert lastetid og grønn hosting noe av de enkleste tiltakene man kan gjøre. Her kan du teste hvor mye utslipp din nettside står for.

 

Forlenget levetid på cookies med opptil 2 år

Med vanlig weboppsett av Google Analytics vil alle sporingsskript lastes fra Google sine servere (tredjepart), og ikke vårt subdomene (førstepart). Cookies som settes av en tredjepart har en maksimal levetid på 1 uke. Når man setter cookies fra egen server kan de leve i opp til 2 år.

 

Få kontroll over egne data

Når man implementerer sporing serverside har man juridisk sett eierskap til egne data, dette har man ikke med vanlig weboppsett av Google Analytics fordi dataen går rett til Google sine servere uten vår involvering.  

Ikke bare har man eierskap til egen data, men vi har mye mer kontroll over hvilke data vi sender fra oss og hvem som mottar hva. Hvis man er opptatt av personvern så er dette en stor fordel. Det er veldig enkelt å gjøre tilpasninger som f.eks skjule IP-adresse, fra tredjeparter for å beskytte personvernet til brukerne dine.  

For et års tid siden gjennomførte Snapchat en undersøkelse hvor de stilte seg selv spørsmålet “Bryr folk seg om personvernet på nett?”. I undersøkelsen som i all hovedsak fokuserte på Milleniums generasjonen og Generasjon Z kom det fram at 80% syntes personvern på nett var viktig. Men det var bare 66% som var fornøyd med personvernet de opplevde på nett. Å gå foran som et godt eksempel på personvern kan derfor ha en positiv effekt på målgruppens oppfatning av merkevaren.

 

Hva er prisen man må betale?

De som allerede har valgt å gå bort fra Google Analytics og valgt et alternativ har erfart at det koster penger i form av implementering og månedlig lisenskostnad. Dette er også tilfellet med serverside sporing, men istedenfor en fast månedlig lisenskostnad betaler man for serverkostnader. Dette er dynamisk og styres i stor grad av trafikken på nettsiden din. Her er det også muligheter for å samkjøre sporingsserver med serveren som allerede er i bruk for nettsiden din for å potensielt få gunstige priser.

 

Bør du velge serverside sporing?

Server-side sporing er en verdifull metode for de som er opptatt av nøyaktig datainnsamling, personvern og optimalisering av nettsider. Med denne teknologien kan man oppnå mer presis sporing, forbedret nettsidehastighet, lengre levetid på cookies, bedre kontroll over egne data og mer. Dette kan være spesielt viktig i lys av Datatilsynets nylige vedtak om Google Analytics, som fremhever viktigheten av personvern og kontroll over datainnsamling. 

Det er imidlertid viktig å merke seg at server-side sporing kan være mer komplekst og potensielt kostbart å implementere. For de som ikke har budsjett til å implementere en slik sporingsrigg, finnes det enklere og mindre kostbare alternativer. Det er derfor viktig å veie fordeler og ulemper basert på dine spesifikke behov og ressurser, og det kan vi i TRY hjelpe deg med.