Like over nyttår innføres strengere krav til digital universell utforming i det offentlige. Dette er de nye reglene som alle virksomheter med en nettside må kjenne til.

Universell utforming gjelder ikke kun i fysiske rom, men også for alle digitale tjenester, nettsider og apper. Disse reglene skal sikre at så mange som mulig kan ta i bruk de digitale tjenestene, uavhengig av funksjonsevne. 

For alle offentlige virksomheter er det viktig å merke seg datoen 1. februar 2023. Da skjerpes nemlig kravene til digital universell utforming ytterligere. 

Helt konkret må alle offentlige virksomheter innen denne datoen ha:

 • Fylt ut og publisert en tilgjengelighetserklæring for alle sine nettløsninger
 • Erklæringen skal beskrive hvor godt bedriften følger reglene for universell utforming innenfor IKT
 • Erklæringen krever en full kartlegging og testing av nettløsninger sett opp mot gjeldende krav og regler

Bryter man med gjeldende krav, kan man risikere både dagbøter og å bli pålagt å rette opp i avvik. 

Ikke alle ledere har en komplett oversikt over dette arbeidet i egen virksomhet. Og med en tidsfrist bare noen uker etter nyttår, kan det begynne å haste med å få testet og evaluert hvordan nettløsningene står seg i møte med det kommende regelverket.

Lurer du på om ditt nettsted tilfredsstiller det nye regelverket som gjelder fra 1. februar? Ta kontakt.

Bli inspirert av siste nytt fra TRY-huset gjennom ekspertinnhold, invitasjoner til arrangementer, inspirerende arbeid – og nye metodikker og tjenester vi tilbyr.

Dokumentere universell utforming 

Over en million nordmenn har problemer med å bruke digitale tjenester på grunn av nedsatt funksjonsevne. Dette kan for eksempel være nedsatt syn eller hørsel, lesevansker eller fysiske utfordringer som gjør det vanskelig å navigere med musepeker.  Målet med universell utforming innen IKT er å utforme digitale tjenester på en slik måte at så mange som mulig skal kunne ta i bruk tjenesten, uavhengig av funksjonsevne. 

Å kunne dokumentere hvordan virksomheten din arbeider med å få til dette, er sentralt i kravet om å fylle ut den nye tilgjengelighetserklæringen.

Formålet er tredelt, og skal bidra til:

 • At offentlige virksomheter blir oppmerksom på brudd og retter opp feil

  For det første skal erklæringen være med på å gjøre virksomheter oppmerksom på det dersom man bryter gjeldende krav. Ved å teste nettløsningen og bli oppmerksom på avvik, vil man ha mulighet til selv å rette opp i feil og mangler.

 • At brukerne av de digitale tjenestene får oversikt over hvordan og hvilke krav som blir brutt, og får tilbud om alternative løsninger som oppfyller kravene

  For brukeren betyr dette at de får vite hvilke krav det er brudd på i tillegg til virksomhetens begrunnelse for innhold som ikke er universelt utformet. Videre skal de få informasjon om universelt utformede alternativer, dersom dette finnes. 

 • At brukere enkelt kan gi tilbakemelding til virksomhetene 

  Tilgjengelighetserklæringen skal også inneholde informasjon om hvor brukeren kan henvende seg dersom de finner svakheter i løsningen eller ønsker å gi tilbakemeldinger.

Alle offentlige virksomheter skal oppdatere sin tilgjengelighetserklæring minst en gang i året, i tillegg til når større endringer på nettløsningene gjennomføres.

 

Slik testes en nettløsning

Når virksomheten skal kartlegge nettsted og digitale løsninger opp mot krav til universell utforming, kan denne sjekklisten være en god start. Sjekklisten kan tas i bruk når bedriften eller organisasjonen skal teste nettløsningen sin, enten virksomheten vil gjøre testingen selv, eller velger å få hjelp fra eksterne. 

Det viktigste for å få gjort en full kartlegging sett opp mot kravene, er at de som utfører testen er godt kjent med universell utforming og hva WCAG-kravene innebærer og betyr. Det vil si at det kan være lurt at man setter sammen et team av en eller flere utviklere og designere som går gjennom nettstedet og tester både kode og designelementer.

 

Bøter og kontroll

Tilsynet for universell utforming varsler at dersom en offentlig aktør ikke publiserer tilgjengelighetserklæring for nettstedene sine, kan det føre til pålegg om retting og også dagbøter. 


I tillegg er det mye større sjanse for at virksomheten blir valgt ut til kontroller. Dersom man finner brudd på krav må dette registreres i tilgjengelighetserklæringen og rettes så fort som mulig. Når bruddene er rettet, skal tilgjengelighetserklæringen oppdateres. 

 

Hvem må ha tilgjengelighetserklæring?

Kravet til tilgjengelighetserklæring gjelder for:

 • Alle virksomheter i offentlig sektor
 • Virksomheter som utfører oppgaver på vegne av det offentlige
 • Virksomheter som er helt eller delvis finansiert av det offentlige
 • Private virksomheter som treffer vedtak etter forvaltningsloven
 • Private virksomheter som driver etter avtale med og på vegne av det offentlige

Bedrifter som ikke er offentlige har per dags dato ikke mulighet til å fylle ut tilgjengelighetserklæringen, men dette kan endre seg. Det kan derfor være lurt å teste nettstedet sitt selv om man er en privat bedrift. 

Det er viktig å huske på at en godt universelt utformet nettløsning er bra, både for dine brukere og din virksomhet, uansett om du teknisk sett rammes av de strengere kravene.

Har du spørsmål eller lurer på om dere trenger hjelp til testing av nettsidene? 

Kontakt oss her