AI-verktøy som ChatGPT og Midjourney har kommet for å bli. I en ny rapport trekker TRY-huset frem 100 endringer som AI kan føre til i nær fremtid.

– Vi står overfor en av de største teknologiske omveltningene i moderne tid. Det er for tidlig å si nøyaktig hva slags konsekvenser dette vil få, men vi vet at utrullingen av brukervennlige AI-verktøy vil føre til dyptgripende endringer, sier Sindre Beyer, daglig leder i TRY Råd. 

Den nye TRY-rapporten er ment som en tankevekker og en samtalestarter for bedrifter og samfunnsaktører som er nysgjerrige på AI. Listen med de 100 endringene er satt sammen på bakgrunn av rapporter, forskningsartikler og analyser fra alle de forskjellige tjenesteområdene i TRY-huset. Tematisk spenner rapporten fra endringer innen politikk og samfunn til markedsføring og krisehåndtering. Til sammen tegner de 100 endringene et bredt bilde av hvordan AI kan komme til å påvirke samfunn og næringsliv i nær fremtid. 

– Det er viktig å merke seg at utviklingen går så raskt at ingen kan si med sikkerhet hva som venter rundt neste sving. Vi kan bomme på noen av punktene, men vi er også sikre på at de fleste av dem vil påvirke Norge og verden i tiden fremover, sier Beyer. 

Last ned rapporten her

 

TRY satser stort på AI

Siden lanseringen av ChatGPT 3,5 mot slutten av 2022, har TRY-huset fulgt utviklingen innen kunstig intelligens nøye. TRY-huset var et av de første kommunikasjonsmiljøene i Norge til å ta i bruk AI-verktøy i den daglige driften. I dag er det et uttalt mål at alle i TRY skal kjenne til og bruke AI-verktøy i det daglige. For å nå dette målet har TRY blant annet innført en ordning med egne AI-mentorer for ulike fagfelt. 

TRY har også etablert et tverrfaglig AI-team, som et tilbud til kunder som trenger bistand i overgangen til en AI-assistert arbeidshverdag. Det tverrfaglige teamet tilbyr blant annet opplæring, utvikling av prototyper og veiledning i forbindelse med endringsledelse. Beyer understreker at AI-kompetanse om kort tid vil være forretningskritisk for mange selskaper.

–  Det er viktig å unngå at organisasjoner og ansatte stikker hodet i sanden og ikke forholder seg til denne teknologien. Det ligger an til en utrolig spennende bransjeomveltning i mange sektorer. Alle ansatte bør lære seg å se potensialet, ta i bruk verktøyene og tørre å feile, uansett fagfelt, sier Beyer. 

– Hvis man bruker AI godt, og vet hvordan det fungerer, er det som å ha en verdifull assistent der kvalitet og tempo i arbeidshverdagen øker betydelig, avslutter han. 

Last ned rapporten her