Sander Landmark (TRY), Norunn Blichfeldt Schjerven (TRY), Mina Gerhardsen (Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen), Håvard Nærdal (TRY), Kristine Eikenes (kundeansvarlig TRY).

 – Nasjonalforeningen for folkehelsen lanserer en ny film for å styrke bevisstheten rundt demens og foreningens arbeid med sykdommen. Kampanjen retter søkelyset mot de utfordringene som både pasienter og deres pårørende står overfor. 

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, understreker viktigheten av økt kunnskap og forskning på demens. "Antall demenssyke vil doble seg om få år. Det haster med å øke kunnskapen og intensivere forskningen. Demens er en sykdom noen av oss får, men som ingen har overlevd. Ennå." Gerhardsen poengterer at ordet "ennå" bærer med seg et håp for fremtiden og er en sentral del av kampanjens budskap. 

Kristine Eikenes, kundeansvarlig i TRY, understreker alvoret i budskapet de ønsker å formidle. "Dette er en forferdelig diagnose som er vanskelig å motta, også som pårørende. Sannheten er at du mister noen, mens de står rett fremfor øynene på deg," sier Eikenes. Hun legger til at det var avgjørende å finne et kreativt grep som adresserte de vanskelige situasjonene uten å bli for trist eller påtrengende. 
 
Kampanjen baserer seg på innsikt fra en undersøkelse som viser at mens 76 % av befolkningen mener at demens er et stort samfunnsproblem, og 72 % mener at det er sannsynlig at de selv kan bli rammet, assosieres Nasjonalforeningen for folkehelsen først og fremst med "folkehelse" fremfor "demens". 

"Nasjonalforeningen for folkehelsen har gjort et utrolig viktig arbeid med å støtte både demenssyke og deres pårørende. Vi håper denne filmen kan bidra til å sette dette arbeidet på kartet og øke forståelsen for demens som mer enn bare en naturlig del av alderdommen," sier Gerhardsen.

 

"Det har vært en jobb med 100 prosent mening," legger Eikenes til.

 

Med denne kampanjen ønsker Nasjonalforeningen for folkehelsen å vekke en bredere forståelse og engasjement for demenssaken, i håp om en fremtid hvor sykdommen kan overvinnes.

 

Bli inspirert av siste nytt fra TRY-huset gjennom ekspertinnhold, invitasjoner til arrangementer, inspirerende arbeid – og nye metodikker og tjenester vi tilbyr.

TRY

  • Kundeansvarlig: Kristine Eikenes

  • Kreativt team: Norunn Blichfeldt Schjerven og Håvard Nærdal

  • Digital rådgiver: Sander Landmark

 

Produksjonsselskap: Cakao 

Regissør: Kalle Meidell 

Produsent: Caroline Werring 

Produksjonsleder: Jonas Lund 

Foto: Martin Solvang 

 

Postproduksjon Hocus Focus 

Musikk: Ekko Agency/Thom Hell