AI er i ferd med å transformere arbeidslivet. ChatGPT er den raskest voksende digitale tjenesten noensinne. Nå gjelder det å ta teknologien i bruk i organisasjonen – og legge en plan for de utsatte jobbene.

Kronikken er skrevet av Stine Grøndahl Sesseng, leder rådgivere, og Ine Mæland, fagansvarlig for internkommunikasjon, TRY Råd.

Ifølge en analyse fra McKinsey kan generativ AI, som genererer tekst, bilder, lyd og video, automatisere opptil halvparten av alle nåværende arbeidsoppgaver i perioden 2030-2060.

Allerede nå kan tilgjengelig generativ AI og lignende teknologier automatisere oppgaver tilsvarende 60-70 prosent av den ansattes tid. Om effekten bare er en brøkdel av det McKinsey forutsier så vil endringen og potensialet i en rekke virksomheter være enormt.

De som griper mulighetene tidlig vil kunne ta ut gevinstene ved å differensiere seg i markedet med nye konkurransedyktige fordeler, bedre kundeservice og innovasjon av eksisterende tjenester.

Bekymringen er reell

Men for mange er bruken av kunstig intelligens fortsatt en kilde til bekymring. 43 prosent er bekymret for bruken av AI, ifølge en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Tre av ti arbeidstakere er redde for at deres rolle skal bli erstattet av teknologi, mens nær fire av ti er bekymret for manglende opplæring i teknologi fra arbeidsgiveren, viser PwCs analyser. En dansk undersøkelse viser at arbeidstakere ikke føler seg tilstrekkelig forberedt på å ta i bruk AI på arbeidsplassen.  

Endringsprosesser er krevende for både mennesker og virksomheter. Når endringen kommer som en flodbølge, og det er utfordrende å skaffe oversikt over alle konsekvenser og muligheter, krever det enda mer av oss.  

Stort behov for opplæring og rammer

Derfor er det helt essensielt å bygge bro mellom folka, vår ekte intelligens, og de nye verktøyene vi har fått tilgang til. Det krever at virksomheten investerer i kompetanseheving, informasjon og retningslinjer for bruk av AI.   

Vi vet allerede nå at sentrale roller og ansvarsområder vil endres som følge av AI. Nå er det på høy tid å sikre at ansatte mestrer løsningene og får bidra til å identifisere mulighetene. Det skaper trygghet og motivasjon gjennom endringen. Identifiser interne ambassadører som kan støtte og inspirere.  

Ledelsen bør etablere klare retningslinjer for bruk av organisasjonens informasjon og data i de nye verktøyene, og investere i en sikker plattform. Nå er også tiden for å starte dialogen med tillitsvalgte om kompetanseutvikling og konsekvenser lokalt på arbeidsplassen. 


Kom i gang nå, selv uten å ha full oversikt

Når organisasjoner og bedrifter ellers skal gjennom store endringer, er målbildet gjerne klart. Ny strategi, oppkjøp og omstrukturering begrunnes med kjente utviklingstrekk og klare mål.  

Med generativ AI går utviklingen så raskt at togskinnene må legges mens toget går. Vi kjenner bare en brøkdel av gevinstene. Men for å hente ut effektiviseringen og gjøre organisasjonen rustet for et teknologiskifte på nivå med internett og mobiltelefonen, må investeringen gjøres nå.  

Det tok kun rundt to måneder for ChatGPT å nå 100 mill. brukere. For internett tok det sju år og mobiltelefoner 16 år å nå samme antall brukere. Ta grep nå for å unngå å stå igjen på perrongen når AI transformerer arbeidslivet. 

Kronikken er også publisert på ledernytt.no.