Tiltrekk deg riktig målgruppe og gi dem akkurat det de er på jakt etter — på riktig tidspunkt! Gjennom fem enkle punkter forklarer vi hvordan og hvorfor denne markedsføringsmetoden er så effektiv.

Inbound marketing er plutselig noe alle snakker om, men hvor kom det fra? Metodikken spinner ut av software-selskapet HubSpot, som definerer denne måten å markedsføre på slik:

“Inbound marketing er en digital markedsføringsstrategi, som har som formål å tiltrekke potensielle kunder til bedriften — ved å forstå deres utfordringer og tilby løsninger på riktig tidspunkt.”

Gjennom fem enkle punkter forklarer vi hvem det passer for, hvordan det fungerer i praksis og hvorfor inbound marketing skaper så gode resultater.

 

1. Som skapt for B2B-selskaper

Strategien passer spesielt godt for selskaper som selger til andre selskaper. Kjøpsreisen for B2B er ofte lang. Siden innkjøpet gjerne er en stor investering, brukes det mye mer tid på research enn ved B2C. Dette gjør B2B-selskaper spesielt godt egnet for inbound marketing.

Gjennom innholdsmarkedsføring i digitale kanaler kan bedriften være en partner som hjelper den potensielle kunden gjennom kjøpsreisen og mot et kjøp. Tiltrekke er et viktig stikkord fra definisjonen, og handler om å skape en merkevare som ikke oppleves forstyrrende, men hjelpende.

 

2. Tett på den digitale kjøpsreisen

Hva er det første du gjør når du opplever en utfordring? Du gjør et Google-søk for å finne en løsning. Måten vi tilegner oss informasjon, lærer og skaper relasjoner med merkevarer har forandret seg.

For å kunne oppleves som en bedrift som ønsker å hjelpe og utdanne potensielle kunder gjennom godt innhold, er det viktig å etablere en strategi med utgangspunkt i kundens behov og utfordringer — samt hvordan de faktisk kjøper. Dette gjøres effektivt ved å utarbeide personas, en fiksjonell fremstilling av kundene og deres digitale kjøpsreise.

 

3. Langsiktige relasjoner

Målet med inbound marketing er å skape langsiktige, gode relasjoner med kunder, som igjen vil gi bedriften ambassadører. Den beste markedsføringen er vel fornøyde kunder? Det betyr at innholdet skal fortsette å begeistre, selv etter kjøp. Dette gir markedsavdelingen et kontinuerlig langsiktig fokus, som vil generere trafikk over tid. Ettersom innholdet som produseres distribueres i egne kanaler, vil det være med å bygge opp en sterk merkevare over tid.

 

4. 100 % datadrevet

Tradisjonell markedsføring, eksempelvis tv-reklame og utendørsbannere, har lenge vært vanskelig å måle effekten av. Ettersom inbound marketing er en digital strategi, er mulighetene gode for både å målrette mot de som faktisk vil høre fra deg — og måle effekten i etterkant.

De fem siste ordene i definisjonen av inbound marketing er essensielle, “tilby løsninger på riktig tidspunkt”. Dette blir i stor grad kartlagt gjennom utarbeidelse av kjøpsreise, men er et kontinuerlig optimaliseringsarbeid. Gjennom data på antall visninger, klikk, nedlastninger av innhold etc. kan vi se om innholdet faktisk er attraktivt for våre definerte personas i de ulike fasene av kjøpsreisen.

 

5. Markedsføring, salg og service i samme programvare

Inbound marketing er en metodikk laget av softwareselskapet HubSpot, og deres programvare er den som gjør det mulig å gjennomføre strategien i praksis. Den støtter opp under metodikken og gjør alle elementene mulig å gjennomføre på en god og kostnadseffektiv måte.

HubSpot er en programvare som knytter markedsføring, salg og service sammen. I kjernen finner du CRM, som er kundedatabasen din. På den måten vil alle aktivitetene i metodikken jobbe sømløst sammen mot fornøyde kunder og vekst. 

 

Nysgjerrig på HubSpot eller trenger du hjelp til å utnytte HubSpot bedre?