Lei en HubSpot-konsulent 100 prosent– eller etter behov – gjennom TRY.

I denne artikkelen går vi gjennom hva en HubSpot-konsulent kan bistå med og hvem denne tjenesten passer for. Vi skal også dele noen tanker om det å bruke en konsulent versus å ansette en egen ressurs. 

En av tjenestene vi tilbyr er utleie av HubSpot-konsulenter. Slik kan du som bedrift eksempelvis leie en konsulent 100 prosent eller et par dager i uka, alt etter hva dere har behov for. 

Som HubSpot Diamond Partner er TRY et av de fremste HubSpot-byråene. Vi er også det eneste byrået i Norge som er tildelt HubSpot-akkreditering innen plattform-aktivering. Som HubSpot-byrå tilbyr vi et bredt spekter av tjenester innen “HubSpot Consulting Services”, enten du trenger hjelp til et implementeringsprosjekt, har behov for opplæring eller vil ha på plass en retainer-avtale.  

Med en retainer-modell er bedriften din sikret et gitt antall timer i måneden. En konsulentløsning, derimot, gir deg muligheten til å ha en ressurs tilgjengelig på faste dager eller over lengre tid, som gjerne kan sitte ute hos dere. Dersom dere er ute etter en ressurs som fungerer som en forlenget del av selskapet, er konsulentløsningen mest sannsynlig den riktige for dere.   

Call to action: HubSpot-portal audit


– Fordelen med en konsulentløsning er at konsulenten blir en utvidet del av teamet og organisasjonen. Da vet alle i organisasjonen hvem vi er, hva vi vi kan hjelpe med og når de kan forvente å få hjelp. I tillegg får vi samme kjennskap til selskapet som en ansatt. Kundene våre forteller at de får stort utbytte av denne løsningen, sier Selina Grythe, rådgiver og konsulent i TRY Dig.  

Les hva kundene våre sier om oss her. 

Vil du vite mer om HubSpot? Ta en prat med oss da vel!

 

Typiske scenarioer der det er behov for en “HubSpot Consultant”:  

1. Dere har nettopp kjøpt HubSpot og trenger hjelp med opplæring av ansatte 

I et selskap med eksempelvis 50 + ansatte som bruker HubSpot i ulike avdelinger til ulike formål, er det helt kritisk at dere har en dedikert ressurs som kan bistå i en startfase. Selv om et eksternt selskap bistår med onboarding og opplæring, er dere nødt til å være forberedt på å holde i systemet på egenhånd, med mindre dere har en retainer- eller konsulentavtale.  

Å ta seg tid til å investere i god opplæring er noe som vil spare dere mye tid og kostnader på sikt – og hvis dere ikke har en intern «Champion» som kan HubSpot inn og ut, så er det et godt alternativ å gå for en konsulentløsning i en periode. 

 

2. Selskapet deres har arvet et eksisterende HubSpot-system og prosesser (f.eks. ved en fusjon) og dere ønsker å tilpasse det til deres forretningsmodell og behov 

Noen ganger ender du opp med å jobbe i et HubSpot-system som du ikke selv har satt opp. I dette tilfellet er det verdifullt å ansette en ekstern HubSpot-konsulent som kan bistå med å kartlegge eksisterende prosesser, foreslå nye grep og implementere, nøyaktig etter deres behov.

 

3. Dere skal skalere og har behov for å tilpasse HubSpot til flere markeder 

Hvis selskapet ditt skal vokse (f.eks. du går inn i nye markeder eller er i en vekstfase), er det viktig å sørge for at HubSpot CRM-oppsettet deres fungerer optimalt og er skalerbart.  

I slike tilfeller kan en ekstern HubSpot-konsulent bistå dere med:  

 • Gjennomgang av nåværende CRM-oppsett. Slik sørger du for at oppsettet er skalerbart og at det ikke vil være noen flaskehalser når flere objekter og prosesser kommer inn i systemet.

 • Opplæring av nye teammedlemmer for å sikre at de får riktig kompetanse.

 

4. Dere mangler en HubSpot «Champion» med intern kompetanse  

 • Dere mangler en intern ressurs 

Et system som HubSpot er komplekst og krever en system- eller CRM-ansvarlig som sikrer at alt fra automatisering til datakvalitet fungerer på et overordnet nivå. Med en slik ressurs på plass, får de ansatte mer tid å bruke på det de faktisk er gode på.   
 

 • Dere har nettopp ansatt en HubSpot-ekspert eller CRM-ansvarlig  

Dersom dere nylig har ansatt en ressurs som skal holde i HubSpot, kan det være verdt å leie inn en HubSpot-konsulent, slik at den nyansatte får støtten hen trenger i en oppstartsperiode.  

Typiske oppgaver en konsulent kan bistå med: 
 

 • Strategisk og/eller operativ bistand 
 • Gjennomgang og kartlegging av eksisterende HubSpot-prosesser 
 • Gjennomføring av møter med ulike team i en bedrift for å vurdere behov og foreslå løsninger 
 • Implementering av endringer og støtte til andre teammedlemmer 
 • Opplæringsløp 
 • Rådgivning rundt “hubene” og bistand med implementering av nye huber (hvis nødvendig) 
 • Ulike hjelpende tiltak for å få verdi ut av nye huber raskere – typisk kan eksterne HubSpot-konsulenter hjelpe til med å sette opp nye huber på en riktig måte, og dermed skape verdier for deg raskere 

  

En HubSpot-konsulent kan hjelpe både på et strategisk og operasjonelt nivå. Når du hyrer inn en ekstern HubSpot-konsulent fra et akkreditert HubSpot-byrå, henter du inn inn unik kompetanse til bedriften din. Denne kompetansen kan være til nytte for ulike team, på tvers av organisasjonen. I tillegg kan en konsulent hjelpe dere med å utløse det fulle potensialet i HubSpot som system. 

 

– Bør jeg leie inn en HubSpot-konsulent eller ansette en ressurs? 

Avveininger rundt valget mellom konsulent og en fast ansettelse, vil variere fra bedrift til bedrift. Noen ganger gir det mening å bygge intern kompetanse, mens andre ganger kan det være lurt å kombinere intern og ekstern hjelp, da en ekstern ekspert tar med seg både spisskompetanse og tidligere erfaringer inn i oppdraget. 

 

En konsulent har bred erfaring fra mange ulike selskaper og bransjer 

Konsulentene våre jobber med et bredt spekter av selskaper og bransjer, og ser derfor mange ulike måter å bruke HubSpot på. Denne brede erfaringen gjør at vi i de fleste tilfeller har gode forslag til hvordan vi kan løse utfordringene dere står overfor. Dermed kan vi løse problemer for selskapet ditt på en tidseffektiv måte, i henhold til beste praksis.  

 

Se på HubSpot som et sammenhengende system 

En av hovedoppgavene til en HubSpot-konsulent er å sørge for at HubSpot fungerer optimalt for alle team og avdelinger. Et typisk scenario er at systemet administreres av markedsavdelingen, og at systemet derfor kan oppleves som en flaskehals for resten av organisasjonen. For selv om du har en person på markedsavdelingen som er veldig god på workflows og automatisering, så er deres primære oppgave å lykkes med markedsføring –ikke datakvalitet eller prosesser på tvers av organisasjonen.  

 

Fleksbilitet  

Fordelen med å bruke en konsulent er at dere kan skalere samarbeidet opp eller ned etter behov. Det er begrenset HubSpot-kompetanse i det norske markedet, så frem til dere finner en fast ressurs, kan en konsulent fungere som en mellomløsning og bistå med opplæring når dere finner den rette kandidaten.  

Uavhengig av hva slags bistand dere har behov for, så er det mange fordeler ved å bruke et byrå som TRY: 
 

 • Tilgang til et stort HubSpot-miljø og direkte kontakt med HubSpot.
 • Et byrå som er «best in class» og akkreditert av HubSpot.
 • Tverrfaglig kompetanse. TRY-huset er landets største kommunikasjonsbyrå. Her kan du få utført alle tjenester innen kommunikasjon, under samme tak – fra design til HubSpot-rådgivning og støtte til kreative teknologiprosjekter. 
 • Fleksibilitet til å skalere bistand opp eller ned etter behov, og fleksibilitet med tanke på hva slags tjenester dere trenger hjelp til. 

Interessert i å potensielt leie en HubSpot-ressurs?

Book et uforpliktende møte med oss her