Bokhandelkjeden ARK og TRY Dig inngår langsiktig strategisk samarbeid, og tar sikte på å lansere Norges beste nettbutikk.

- ARK er en drømmekunde for oss og en fjær i hatten, slår daglig leder i TRY Dig, Kaare Øystein Trædal, fast. I konkurranse med en rekke store nordiske netthandelsaktører, er det TRY Dig som har fått oppdraget med å bygge ny nettbutikk for Gyldendals bokhandelkjede ARK.

 

Når nettbutikken står klar, ligger det en helt ny teknologisk løsning bak, skreddersydd for å møte behovene til en moderne forbruker.

 

- For oss er det helt avgjørende å levere den beste handleopplevelsen, om den så er på nett, i butikk eller på mobil. For å kunne innfri på dette så må vi modernisere oss, sånn at vi kan jobbe på en ny måte. I dag må man levere kontinuerlig på det teknologiske i takt med at kundenes behov endrer seg, og de endrer seg hele tiden, sier Kjartan Dannatt, CTO i Gyldendal.

 

- Vi er veldig fornøyd med å ha funnet en partner som TRY, som ikke bare skjønner oss som kunde, men også forstår våre kunder godt. Avgjørende for valget av partner var å kunne levere på moderne teknologi, å forstå forretning like godt som teknologi, og ha god kjemi. Det er få som sjekker av alle tre på en gang, sier Dannatt.

 

 

Setter brukeren i sentrum

Trædal berømmer ARK og Gyldendal for å satse kompromissløst på brukeropplevelsen i den nye løsningen.

 

- De vil ta brukeropplevelsen på alvor på ekte, og tør å ta det modige teknologiske valget som kreves for å få det til. Brukere i dag stiller langt strengere krav og har høye forventninger til digitale handelsopplevelser. Da er ikke jobben ferdig ved lansering - på mange måter begynner den da, forklarer Trædal.

 

ARKs nye nettbutikk føyer seg også inn i rekken over retailere som bryter med store plattformer og bygger opp en IT-arkitektur som er modulær.

 

- Det å kunne velge fra øverste hylle når det kommer til tredjepartstjenester som ARK ønsker å skru på for netthandelen, er et unikt konkurransefortrinn, sier Trædal om at ARK nå går bort fra en monolittisk netthandelsplattform.

 

 

Klare for fremtiden

ARK var en av de første kundene da den teknologiske armen i TRY-huset ble startet i 2020. Trædal beskriver forholdet som et partnerskap der tilliten har grodd frem gjennom store og små prosjekter over to pandemiår. Det var også i pandemien at ARK skjønte hvor markedet for netthandel var på vei. For da befolkningen satt hjemme og shoppet fra sofakroken, begynt forbrukerne å kreve bedre kjøps- og handelsopplevelser digitalt. Dette er ikke en trend som går over – tvert imot går utviklingen her nå raskere enn noen gang.

 

- Det var mange som tenkte «nå er vi endelig tilbake til normalen» da pandemien var over. Men andre, som ARK, har tenkt at vi skal bruke anledningen til å si at nå gjør vi noe nytt, og tar dette på alvor, sier Trædal. Skal man lykkes med netthandel i dag, må derfor brukeropplevelsen stå i sentrum. Ikke bare på planleggingsstadiet eller som en overordnet idé – men på ekte: Man må ta brukerens perspektiv inn i alle deler av det teknologiske og designmessige arbeidet, sier Dig-lederen.

 

- Bokbransjen er inne i stor endring, hvor nye digitale format, nye kundebehov og ny etterspørsel gjør seg gjeldende. Nå bygger vi en løsning som støtter opp under konsum av litteratur i de nye digitale formatene vi ser i dag, og er klare for de behovene og formatene som kommer i fremtiden, sier Dannatt i Gyldendal.

 

 

Langsiktig partnerskap

Når ARKs nye nettbutikk lanseres, er målet at brukeren skal oppleve dette gjennom et helt nytt design, en raskere handelsopplevelse, og at det er lettere å finne fram - blant annet gjennom et nytt kraftig og brukervennlig søk.

 

En slik kontinuerlig tilnærming til design og teknologiutvikling, kjennetegner de beste i klassen på nettopp brukeropplevelser i 2022. Men, det er også krevende, fordi man må tørre å ta den risikoen det innebærer å si at «her skal vi jobbe sammen i mange år». Det skiller seg veldig fra den tradisjonelle måten å jobbe på, som bestiller og leverandør, sier Trædal, og legger til:

 

- Når vi nå inngår et partnerskap er målet klart: Vi skal lage Norges beste nettbutikk.

 

Bli inspirert av siste nytt fra TRY-huset gjennom ekspertinnhold, invitasjoner til arrangementer, inspirerende arbeid – og nye metodikker og tjenester vi tilbyr.