image

Trine Stang Hox Rådgiver, TRY Råd

+47 416 33 663

trine@try.no

TRY Råd

Hox har en variert bakgrunn fra både TV-produksjon (NRK og TV 2) og byrå. Hox har vært en del av TRY-huset siden 2016. Hun startet som prosjektansvarlig i TRY Reklame, før hun var med på etableringen av TRY-Råd i 2018.

 

Hox har overordnet kundeansvar for prosesser og fremdrift tilknyttet prosjekter som innehar utvikling av merkevarebygging og posisjonering, innholdsstrategier, kampanjeutvikling og strategisk kommunikasjon, herunder løpende kundekontakt, rådgivning, fremdrift, økonomistyring og fordeling av ressurser.

 

Hox har særlig ansvar for prosjekter innenfor utdanning, rekruttering og kompetanseutvikling i offentlig sektor. Gjennom de siste årene har Hox hatt hovedansvar for arbeidet med Universitetet i Bergens langsiktige omdømme- og posisjoneringsarbeid, samt rekrutteringskampanjer. Hox jobber også tett med Nasjonalt senter for realfagsrekruttering både på et strategisk og operativt nivå gjennom senterets ulike prosjekttiltak. Hun har også hatt hovedansvar for utvikling av strategisk kommunikasjon og innhold tilknyttet noen av Utdanningsdirektoratets største fagutviklingsprosjekter de siste årene.

 

Hox har bred erfaring med konseptualisering, kampanje- og innholdsutvikling, strategisk kommunikasjon og markedsføring i digitale flater. Hun er godt kjent komplekse og sammensatte prosjektgrupper og har blikk på gjennomføring, evaluering og effekt.