image

Synnøve Vindheim Svardal Seniorrådgiver, Bergen, TRY Råd

+47 988 87 616

synnove@try.no

TRY Råd

Synnøve Vindheim Svardal er seniorrådgiver i TRY Råd og leder av TRY Bergen. Svardal har lang erfaring i kommunikasjonsbransjen som gründer og daglig leder i kommunikasjonsbyrået Mannheimer og som sentral rådgiver i Kommunikasjonsavdelingen ved Universitetet i Bergen.

 

På UiB jobbet hun bredt med kommunikasjonsledelse og strategisk bruk av kommunikasjon i sentrale prosjekter, UiBs eksterne nettverksarenaer og samfunnsarenaer både nasjonalt og internasjonalt, omdømmebygging og merkevarebygging. Som gründer og daglig leder har hun lang erfaring med etablering, merkevarebygging, ledelse, strategisk kommunikasjon og innholdsproduksjon for kunder nasjonalt og på Vestlandet.

 

I TRY Råd er Svardal rådgiver innen strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid og jobber bredt innenfor TRYs tjenesteportefølje. Hun bistår TRY Råds kunder i hele kommunikasjonsløpet, fra strategi til budskap og utvikling av kampanjer. Svardal jobber med både offentlige og private kunder, blant andre Festspillene i Bergen, Universitetet i Bergen, Utdanningsdirektoratet, Gyldendal, Ombudet for barn og unge i Viken, St. Paul gymnas, Grieg Gruppen og Direktorat for høyere utdanning og kompetanse.

 

Svardal har en mastergrad i litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen.