image

Lars Taraldsen Innholdsprodusent, TRY Råd

lars.taraldsen@try.no

TRY Råd

Lars Taraldsen er innholdsprodusent i TRY Innhold. Han er spesialisert på olje, gass, fornybar energi, energitransisjonen, klima og bærekraft. I tillegg til produksjon av tekst, fungerer han også som korrekturleser og oversetter fra norsk til engelsk og fra engelsk til norsk.

 

Lars er utdannet journalist og har bakgrunn som finans- og energijournalist i Bloomberg, energijournalist i Teknisk Ukeblad, reporter i E24, og som både journalist og redaktør/daglig leder i Aust-Agder Blad. De siste ti årene har Lars i hovedsak fulgt med på utviklingen i norsk og internasjonal energibransje, med særlig fokus på de økonomiske, politiske og tekniske aspektene av energitransisjonen.

 

Lars liker å gjøre komplekse temaer lett forståelige, og brenner for å fortelle gode og engasjerende historier.