image

Hanna Tysse Grafisk designer og illustratør, TRY Råd

+47 991 13 420

hanna.tysse@try.no

TRY Råd

Hanna Tysse er grafisk designer og illustratør i TRY Råd, og har over sju års erfaring fra bransjen. Hun har jobbet med alt fra overordnede visuelle identiteter til mindre designoppdrag, både for kommersielle bedrifter, kommunale etater og offentlige organisasjoner. Hanna har utviklet visuelle identiteter for blant andre Unil merkevarehus og Unil+ (NorgesGruppen), Eidsvoll kommune og Nes kommune, og hun har også jobbet med kunder som Norsk Sykepleierforbund, Oslo kommune og Kompetansesenter for Rus.

 

Hun er opptatt av å skape design som løser kundens problem og samtidig kommuniserer verdier og mål på en tydelig måte for kundens målgruppe. Gode relasjoner med en åpen dialog er noe Hanna prioriterer høyt for å sikre vellykkede prosjekter. Hun liker å jobbe tett med kunden gjennom hele prosessen, og det ferdige resultatet skal være lett for kunden å ta i bruk, og ikke minst kvalitetssikret med tanke på universell utforming.

 

Hanna har en bachelorgrad i visuell kommunikasjon fra Universitetet i Sørøst-Norge og svennebrev i grafisk design fra Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon. I tillegg har hun vært på utveksling på New Zealand, hvor hun studerte "Graphic Design and Animation" ved Unitec Institute of Technology.