I 2024 planlegger Apple å lansere AR-brillene Apple Vision pro - verdens første romlige operativsystem.

Apple Vision pro vil la brukere oppleve apper og digitale tjenester i fysiske rom ved bruk av øyne, hender og stemme. Hvordan denne lanseringen vil påvirke fremtidens digitale verden er uvisst, men det er ikke utenkelig at det vil forandre hvordan vi tar i bruk produkter og tjenester. Vil du være med på denne reisen inn i en fremtid der AR vil stå sentralt, bør du allerede nå begynne å tenke på hvordan dine tjenester kan tilpasses for romlig bruk.

Men hvordan designer du for romlige opplevelser? Apple har utviklet et sett med fem prinsipper som anbefales å følge når du designer romlige opplevelser for det nye produktet deres. Selv om disse prinsippene er utviklet med tanke på Apple Vision Pro, vil de kunne brukes uavhengig av romlig plattform du designer for.

I denne artikkelen vil vi ta for oss de fem prinsippene, samt noen retningslinjer innenfor hvert prinsipp.

 

Prinsipp 1: Gjenkjennelighet

I en romlig plattform bør brukere finne det de leter etter ved å benytte elementer de gjenkjenner og vet hvordan de skal bruke. Med de mange nye muligheter romlig design gir, er det viktig å følge konvensjoner og finne en balanse mellom innovativ og gjenkjennelig funksjonalitet og elementer.

Apple har ikke gjort store endringer på elementer som sidepanel, faner og søkefelt, noe som gjør det lettere for brukeren å navigere i AR-apper. Brukere er vant til at innhold er plassert i vinduer, enten det er på desktop eller mobil, og slik vil det også fortsette å være inntil videre.

Det som blir nytt innen romlige apper og tjenester er at vinduene vil eksistere i rommet ditt og vil føles som en del av omgivelsene.

Apple har holdt på det gamle, samtidig som de har tenkt nytt i forhold til hvordan du kan tilpasse vinduene til romlige apper og tjenester. Vinduene vil være utformet slik at de står i kontrast til omverdenen, gir en økt bevissthet om omgivelsene og tilpasser seg ulike lysforhold. Du kan flytte, lukke og endre størrelse på vinduene.

Når du tar i bruk de mange mulighetene som åpner seg, er det noen ting du må tenke på:

 • Velg en komfortabel vindusstørrelse basert på innholdet ditt

Safari vil for eksempel ha et høyt vindu slik at du kan se mer av nettsiden, mens Keynote vil utnytte bredden for å passe fullskjemfremvisning.

 • Gi mulighet til å plassere menyer og kontroller utenfor hovedvinduet

Det at du nå kan utnytte hele rommet og ikke er fastlåst til en skjermstørrelse er en fin mulighet til å kunne flytte menyer og kontroller utenfor vinduet, slik at fokuset kan trekkes mot hovedinnholdet.

 • Unngå å blokkere hele synsfeltet til brukeren

Selv om vinduer kan være i hvilken som helst størrelse bør de likevel designes mindre når det er mulig. Tenk på hvordan appen din kan utvikles til å være fleksibel og dynamisk, i tillegg til å kunne endre form og størrelse basert på kontekst og innhold.

 • Bruk helst ett vindu for innholdet ditt

Selv om du i romlig design har mulighet til å plassere flere vinduer ved siden av hverandre på samme tid er det ideelt å bruke kun ett vindu. Flere vinduer kan fort blir for mye for brukeren å håndtere og kan gjøre det vanskeligere å fokusere.

 

Prinsipp 2: Brukersentrert design

Neste prinsipp handler om hvordan du kan designe med brukerne sine i fokus. Godt design er alltid brukersentrert, men ifølge Apple vil dette nå få en helt ny betydning. Brukere som har på seg AR-briller bruker øyne og hender for å interagere, og opplever apper gjennom deres eget synsfelt i et rom i stedet for på en skjerm. Når du designer for romlig bruk, er det viktig å tenke på hva folk kan se og hvordan de muligens trenger å bevege seg.

 • Sentrer det viktigste innholdet

Mennesker ser seg rundt – og det betyr at du kan forstørre innhold for å gi en immersiv og oppslukende opplevelse. Likevel bør du beholde hovedinnholdet innenfor synsfeltet, slik at det blir lett å få med seg det som skjer.

 • Plasser objekter komfortabelt i alle dimensjoner

Å designe med brukeren i sentrum betyr også at du må designe med ergonomi i bakhodet. Hvor du plasserer innholdet har en stor effekt på hvordan mennesker reagerer fysisk. Når du plasserer ditt eget innhold, anbefales det å plassere det relativt til personens hode i den retningen de ser. Det hjelper folk å se og interagere med innholdet ditt og tar høyde for menneskers ulike høyder og ulike posisjoner, som for eksempel å ligge på ryggen på en sofa. Det er viktig å plassere innhold på avstand fra brukeren: Litt lenger unna enn armlengde, for å oppfordre til å interagere på avstand. Unngå å plassere innhold bak folk eller ekstremt høyt eller lavt, med mindre det er en del av en immersiv opplevelse. Ikke alle har mulighet til å bevege seg rundt for å bruke appen din.

 • Unngå å ankre innhold til brukerens synsfelt

Dette gjør at ting føles at de sitter fast og kan være desorienterende. I stedet bør du plassere og ankre innhold i brukerens fysiske område, som gir brukeren muligheten til å se seg rundt naturlig. Når du bruker enheten, kan folk reise seg opp og gå rundt, men Apple anbefaler å lage en stasjonær opplevelse som krever minimal bevegelse. Det gjør appene enklere å bruke for alle. Med mindre det er avgjørende for opplevelsen, bør brukeren ha mulighet til å bruke appen uten å bevege seg i det hele tatt.

 

Prinsipp 3: Dimensjon

Prinsippet om dimensjon handler om hvordan du gir appen din dimensjon i rommet som er tilgjengelig, og hvordan du bruker dybde og skalering for å fremheve innholdet.

 • Design appen din til å fungere godt uavhengig av tilgjengelig plass

Vi kjenner ikke plassforholdene i de ulike omgivelsene appen din vil bli tatt i bruk. Gode apper vil derfor utnytte rommet rundt brukeren – og selv om lerretet er uendelig, kan brukerens fysiske rom være begrenset.

 • Reduser lys for en mer effektiv utnyttelse av plass

Skal du for eksempel se på en film, vil videoen ta over hele vinduet og dimme lyset rundt deg. Selv om en film vil overlappe det fysiske rommet, hjelper dimming til med å rette fokus mot innholdet, samtidig som brukeren fortsatt kan se omgivelsene sine.

 • Dybde er et effektivt redskap for å skape hierarki og fokus

Å gi apper dimensjon betyr også å skape dybde. For eksempel kan innhold langt unna være stort og oppfordre folk til å interagere på avstand. Nære objekter inviterer til interaksjon og er lettere å inspisere fra ulike vinkler.

 • Forsterk opplevelsen av dybde gjennom visuelle signaler som lys og skygge

Enhver gjenstand som ser ut til å avgi lys eller skygge bør gjøre dette. Objekter som avgir lys bør skinne farge på gjenstander i nærheten, og de fleste objekter bør kaste skygge på fysiske ting i rommet. Det får digitale objekter til å se mer integrert ut i rommet, men husk å ikke overdrive bruken av lys og skygge, for å unngå at det blir distraherende eller ser urealistisk ut.

 • Husk at ikke alt trenger dybde

Tekst kan være distraherende og vanskelig å lese i 3D. Bruk derfor flat tekst når det brukes som et grensesnittelement.

 • Bruk skalering for å fremheve innhold

I likhet med dybde er skala en ny måte å fremheve innholdet ditt på. Små gjenstander føles personlige og lette, mens store gjenstander føles imponerende. Fysiske objekter bør bli sett i deres ekte skala, som for eksempel en shopping-app som viser produkter i samme størrelse som de ville vært i virkeligheten.

 

Prinsipp 4: Oppslukende opplevelser

Immersive, eller oppslukende, opplevelser strekker seg utover et vindu og transformerer verden rundt deg. Når du bruker AR-briller kan en app være dynamisk på den måten at den kan ha ha overganger mellom ulike tilstander og grad av immersjon, avhengig av hvor brukeren er i opplevelsen din. Appen din kan omringe brukeren og utnytte hele rommet - eller være plassert innenfor et vindu.

 • Prøv å starte appen din i et vindu i det delte rommet

Dette vil gi brukerne kontroll over hvor mye de ønsker å fordype seg. For eksempel vil Keynote-appen åpnes i et vindu, men trykker du på lysbildefremvisning vil vinduet forstørres, og du vil bli tatt med inn i en immersiv opplevelse der lyset rundt presentasjonen dempes for å gi et bedre fokus.

 • Design rike, immersive opplevelser uten å ta over hele synsfeltet til brukerne

Hvis brukeren trenger å se hendene sine for å bruke et tastatur eller en kontroller, er denne muligheten nyttig. Er opplevelsen din er relatert til brukernes fysiske omgivelser, må du huske å designe fleksibelt. Ikke alle rom er like, og rom endrer seg over tid, så sørg for at opplevelsen din kan tilpasse seg og fungere godt hvor som helst.

 • Unngå å overvelde eller gjøre brukeren usikker

Hvis det skjer for mye på en gang kan brukeren føle seg overveldet eller usikre på hva den skal gjøre. Derfor er det viktig å styre oppmerksomheten til brukeren mot de viktigste delene av opplevelsen din.

 • Design jevne, forutsigbare overganger

Å skape jevne og forutsigbare overganger mellom ulike deler og tilstander av appen din vil holde brukerne komfortable og gjøre dem bevisste på hva som skjer.

 • Ta i bruk lyd og subtile animasjoner

Opplevelser og atmosfære kan bli forsterket ved bruk av animasjoner og lyd. Subtile animasjoner og lyd kan skape liv i en del av appen, og forvandle en statisk opplevelse til noe levende og dynamisk.

 

Prinsipp 5: Autentisk

Det siste prinsippet handler om å skape oppslukende opplevelser som er autentiske, men likevel kjente, ved å bruke plassen rundt brukeren. Hvordan du kan gjøre appen din engasjerende og unik nok til at brukeren ønsker å bruke akkurat ditt produkt? Ha i bakhodet at appen din ikke skal være noe brukeren kun skal benytte i ett minutt – men bruke tid i.

 • Start med å fokusere på ett romlig eller immersivt, unikt aspekt

Med så mange muligheter vi vil få innen AR, råder Apple til å begynne med å fokusere på ett unikt aspekt av appen eller spillet ditt som kan være romlig eller immersiv. Finn et nøkkeløyeblikk i brukerreisen eller se på kjernefunksjonalitet. Kan noen av disse gjøres om til gode romlige AR-opplevelser? Kan du forbedre et øyeblikk med dybde og skala, eller forvandle et fysisk rom? Kan du hjelpe folk med å fokusere på en oppgave eller vekke en følelse? Ved å sette søkelys på én spesiell funksjon kan du gjøre opplevelsen unik og minneverdig med det innholdet du allerede har.

 

Vil du høre om hvordan vi kan hjelpe deg med å designe fremtidens AR-opplevelser? Ta kontakt!

Siden 1998 har vi laget effektiv kommunikasjon for store og små kunder. Fra merkevarebyggende reklamefilmer og taktiske budskap til holdningsendrende kampanjer av samfunnsmessig betydning.