TRY Råd styrker laget ved å knytte til seg Grete Faremo, en av de mest erfarne i Norge innen samfunnsliv og norsk og internasjonal politikk. Faremo har en imponerende yrkeskarriere og skal nå bruke sine kunnskaper i TRY.

I løpet av 20 år var Faremo stortingsrepresentant og statsråd i tre forskjellige Ap-regjeringer, fra Gro Harlem Brundtland til Jens Stoltenberg. Faremo er tidligere forsvarsminister, justisminister, olje- og energiminister, og utviklingsminister. Grete Faremo er også tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Faremo har også bred næringslivserfaring. Hun har vært direktør for lovgiving og samfunnskontakt i Vest-Europa for Microsoft, konserndirektør i Storebrand, nestleder i styret i Hydro og styreleder i Statnett.

Videre har hun tung internasjonal erfaring som undergeneralsekretær i FN, og leder for FNs kontor for prosjekttjenester.

– Vi er veldig takknemlige for at Grete Faremo har valgt å arbeide med oss i TRY Råd. Hun bringer inn helt unik kunnskap og erfaring som vil skape verdi for våre kunder, sier Sindre Beyer, daglig leder i TRY Råd.

I TRY Råd skal Grete Faremo blant annet arbeide med strategi og rådgiving mot toppledere.

Gjennom en lang yrkeskarriere på toppnivå, har Faremo håndtert en rekke store, komplekse saker og kriser.

– Toppledere må ta beslutninger i et stadig mer komplekst og uoversiktlig landskap, sier Sigurd Grytten, styreleder i TRY Råd.

Han viser til hvordan geopolitiske endringer slår inn i norsk økonomi som følge av krigen i Ukraina. Det er også økende politisk ustabilitet i USA, vår viktigste alliansepartner internasjonalt, og vi ser et EU som skifter gir i arbeidet med energiomstillingen.

– Vi opplever at ledere har et sterkt behov for råd om hvordan de skal kunne manøvrere i dette landskapet. De vet også at det er veldig få som kan mene noe kvalifisert, og ikke minst praktisk og anvendelig, om dette, sier Grytten.

 – TRY Råd har et sterkt team som kombinerer strategi, teknologi og kommunikasjon på en helt unik måte. Jeg er overbevist om at strategisk rådgiving fremover må kombinere flere fagdisipliner. Virksomhetsledere må forstå samfunnet bedre, de må ta i bruk teknologi raskere, og de må kunne kommunisere endring internt på en måte som blir forstått og akseptert. Jeg håper å bidra til dette i TRY Råd, avslutter Faremo.