Utfordring

Familielivet blir ofte ikke slik man hadde sett for seg. Men i Norge har vi et helt unikt tilbud for familier som opplever vansker, konflikter eller kriser, men mange vet ikke at de kan få behandling og rådgivning fra familievernet, helt gratis. Bufetat ønsket å øke kjennskapen til familievernet i befolkningen, og fortelle om når og hvordan de kan hjelpe. 

 

Løsning

For å øke kjennskapen og spre ordet om tilbudet  tok TRY Råd og Barne-, ungdoms- og familieetaten lydformatet i bruk. Resultatet ble podkasten “Hvordan går det hjemme?”. I hver episode fikk lytteren innblikk i en typisk problemstilling som par og familier kommer med til familievernkontorene. De fikk også råd og tips fra familieterapautene. Det ble også eksperimentert med flere fortellergrep, med blant annet egenproduserte noveller.

Gjennom en rekke podkaster ble mange av utfordringene par og familier opplever tilgjengelig for alle, og kanskje også litt gjenkjennelig. Målet var å ufarliggjøre det å oppsøke hjelp, og informerere om at gratistilbudet er der hvis behovet oppstår. Mange av psykologene og terapautene fikk også vist frem arbeidet de gjør hver eneste dag, som også skapte engasjement i organisasjonen.

 

Verdi

Podkasten fikk over 28 500 avspillinger, hadde over 500 unike lyttere per uke med en gjennomlyttingsrate på 60 prosent. 

Lytt til podcasten her ->