image

Jorgen Thorkildsen Innholdsprodusent film, TRY Råd

jorgen@try.no

TRY Råd

Jørgen Thorkildsen er innholdsprodusent i TRY Innhold. Thorkildsen har jobbet mye freelance med både foto og klipp, men er hovedsakelig spesialist på klipp og etterarbeid. Han har også filmfotografisk erfaring innen såkalt "run and gun photography", samt opprigg av lys, lyd og teknikk på opptakssted. Thorkildsen har blant annet laget mye bakomfilmer og bidratt med dokumentasjon til artister og kunstnere.

 

Thorkildsen er utdannet ved filmfagskolen Kristiania.