Rapport: Skap forsprang med eget innhold

9 gode råd om innholdsmarkedsføring i urolige tider.

I en tid med mange spørsmål, øker etterspørselen etter relevant og informativt innhold.

 

Innhold er med på å forme helhetsopplevelsen som brukere, kunder og forbrukere sitter igjen med.
Med ruskevær på vei, er det viktig å sørge for at inntrykket blir godt.

 

I dette heftet har vi samlet innsikt og drivere som er med på å forme dagens digitale forbrukere, og ni konkrete råd om innhold som vi mener markedsførere bør ta stilling til akkurat nå.

Vi håper det inspirerer og er til nytte!