Rapport: Kommunikasjon i urolige tider

Urolige tider skaper usikkerhet og utfordringer, og krever en evne til å tilpasse seg raskt, samtidig som vi beholder det strategiske blikket på fremtiden. TRY Råd har skrevet en kort rapport, og 10 tips til god kommunikasjon i urolige tider.

resepsjontry.no_toppbilde_kommunikasjon_urolige_tider

Fyll ut skjemaet for å få tilgang til rapporten.

Rapporten "Kommunikasjon i urolige tider"  ser på hvordan bedrifter og organisasjoner kan ha en strategisk tilnærming tilnærming til situasjonen vi nå er vitne til.

- Pandemi er avløst av krig i Europa, strømkrise, dyrtid, renteøkning og i bakgrunnen ligger krisen over alle kriser – klimakrisen - som bygger seg opp i omfang og alvor. Dette påvirker bedrifters kommunikasjon med forbrukere, marked og andre interessenter og krever raske tilpasninger, forteller Sindre Beyer.

Han trekker paralleller til krisekommunikasjon.

- God kommunikasjon i urolige tider handler grunnleggende sett om å bidra med riktig fakta på en åpen, troverdig og tillitsvekkende måte, sier Beyer.

 

Kan gjøre en forskjell

I rapporten kommer TRY Råd med 10 konkrete råd knyttet til hva bedrifter bør tenke på knyttet til kommunikasjon når alt er i rask endring og usikkerheten høy.

- I vanskelige tider er det kanskje mer enn noen gang viktig å skjønne hvem du snakker til og hvordan krisene oppleves av nettopp din målgruppe, sier Beyer.

Han understreker at bedrifter kan være med å utgjøre en forskjell gjennom god og tillitsvekkende kommunikasjon.

- Når hverdagen utfordres på mange fronter, øker risikoen for uro, forskjell og splittelser. Nå er tiden inne for å kommunisere troverdig og helhetlig, og ta et ansvar for å balansere det offentlige ordskiftet, sier Beyer.

 

Viktig å vise åpenhet

Den nye usikkerheten kan endre vilkårene for en virksomhet og rollen den har i markedet og samfunnet. Derfor kan det å være bevisst sin rolle i en ny virkelighet være avgjørende – og kanskje må det raske endringer til. Åpenhet er en nøkkelfaktor for at endring skal munne ut i noe positivt.

– En kompleks situasjon kan gjøre det vanskelig å vise handlekraft eller ansvarlighet, men å anerkjenne det og være åpen om det, kan bidra til å bygge troverdighet og tillit, sier Beyer.