Innsikt viser at det både er billigere, mer tidseffektivt og verdiøkende å selge til eksisterende kunder enn nye kunder.

Det er ingen hemmelighet at den norske økonomien har vært preget av økende inflasjon og svakere krone (E24, 2023). Dette har naturligvis bydd på økonomiske utfordringer både privat og på jobb. Trangere økonomiske kår i husholdningene fører til lavere handlekraft, som igjen har en negativ påvirkning på bedrifters omsetning.

Når en bedrift står i en økonomisk nedgangstid, er det viktig å holde tunga rett i munnen og jobbe fokusert. I en markedsføringssammenheng vil det være alfa og omega å se på kundereisen som en helhet, for å finne ut hvor det vil være mest lønnsomt å investere tid, penger og ressurser.

Rekruttering av nye kunder får størst andel av markedsbudsjettet

I mange markedsbudsjetter får rekruttering av nye kunder en betydelig større del av potten enn bevaring av eksisterende kunder (Optimove, 2023). Det er mange grunner til dette. Rekruttering av nye kunder bidrar til vekst og større markedsanmelder, og en bedrift er helt avhengig av å få inn nye kunder for å ha en stabil eller økende omsetning (Hotjar, 2023).

Når markedet er nede, blir budsjettene mindre og kundene mer forsiktige enn vanlig med hva og hvem de bruker pengene sine på. I slike tider kan det være særlig relevant å undersøke det uforløste potensialet blant tidligere og eksisterende kunder – i stedet for å bruke høye investeringskostnader på å anskaffe nye.

Det er billigere å selge til eksisterende kunder enn til potensielt nye kunder

Statistikk viser nemlig at det både er billigere, mer tidseffektivt og verdiøkende å selge til eksisterende kunder enn nye kunder:

  • Det koster mer enn fem ganger så mye å rekruttere nye kunder sammenlignet med å beholde eksisterende (Outboundengine, 2022).
  • Det å øke kundebevaringsraten (redusere churn) med 5 % kan føre til at inntekten øker med mellom 25 og 95 %. (Hubspot, 2022).
  • Sannsynligheten for å selge til en eksisterende kunde er 60–70 %, mens den er 5–20 % hos nye kunder (Outboundengine, 2022).
  • Eksisterende kunder har en 50 % høyere sannsynlighet for å prøve nye produkter og har 31 % mer sannsynlighet for å bruke mer penger – sammenlignet med nye kunder (Forbes, 2022).

Vi ønsker å utfordre fordelingen av markedsbudsjetter

Med denne innsikten som grunnlag, oppfordrer vi bedrifter til å utforske hvordan de kan fordele markedsbudsjettene sine på en mer fordelaktig måte, og utforske hvilke aspekter og aktiviteter i kundereisen det er mest lønnsomt å investere i. Videre oppfordrer vi til å utforske om bedriften benytter seg godt nok av de økonomiske fordelene som ligger i det å ta vare på eksisterende kunder. Denne utforskningen kan nemlig løfte eller bevare bedriftens økonomiske posisjon – som vil være spesielt viktig i nedgangstider.

 

New call-to-action