Mange ansatte etterlyser en tydeligere strategi for selskapet sitt. Hvilken reise er jeg med på? Hvordan ser det ut når vi har lykkes? Ledelsen, som har vært på utallige strategisamlinger og brukt mye tid på implementering og forankring, forstår ikke denne tilbakemeldingen. Låter det kjent?

Hvorfor pekes det i ulike retninger?

  • Dere har for mange strategier.
  • Dere har ikke samkjørt de ulike strategiene
  • Dere har skrevet strategiene fra et internt perspektiv
  • Dere har inngått kompromisser
  • Ledelsen har delegert dette arbeidet
  • Strategien er ikke formulert i et menneskespråk

 

En strategisk diagnose

Når vi stiller en strategisk diagnose setter vi sammen alt dere har i dag av strategier og verdier med et utsideperspektiv. Etterpå kartlegger vi hvorfor den strategiske retningen ikke oppfattes tydelig.

 

Hvorfor TRY Design?

Vi blir som regel kontaktet når det er en endring på gang. Det kan være et oppkjøp, en fusjon, en ny strategisk retning eller en opplevelse av å ha sovnet bak rattet. Da oppstår også behovet for å se annerledes ut. Det kan vi ikke hjelpe til med før vi skjønner den strategiske retningen godt nok til at vi kan lage gode visuelle verktøy for dagens kommunikasjonsflater. I hver jobb vi gjør møter vi denne problemstillingen og sammenstiller det som finnes av strategiske føringer til en tydelig historie om hvor dere skal.

 

Tar det lang tid og koster det mye?

Etter et briefmøte med gjennomgang av relevant innsikt, bruker vi 3-4 dager på å stille diagnosen. Skal vi intervjue noen nøkkelpersoner tar det litt lengre tid.Ta kontakt med oss for å komme i gang: trydesign@try.no

Bli inspirert av siste nytt fra TRY-huset gjennom ekspertinnhold, invitasjoner til arrangementer, inspirerende arbeid – og nye metodikker og tjenester vi tilbyr.