Fredag 6. oktober legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024.

Budsjettet legges frem i en økonomisk situasjon preget av rekordhøy inflasjon og høye renter, og mange opplever en langt dårligere privatøkonomi. Dette er en viktig ramme for regjeringens arbeid med statsbudsjettet. Et for ekspansivt budsjett kan bidra til høyere inflasjon og renter. Utfordringene er store. Antallet eldre vil legge ytterligere press på offentlige utgifter, oljeinntektene vil på sikt gå ned som følge av at det blir mindre olje og gass, og vi skal omstille norsk økonomi mot et lavutslippssamfunn.

Budsjettprofilen

Budsjettet er et resultat av kompromisser mellom ulike departementer og behov i Norge og internasjonalt: Hva betyr krigen i Ukraina for forsvarsbudsjettet? Hvordan påvirker faren for inflasjon samferdselsbudsjettet? Avspeiles eldrebølgen i budsjettet til Kommunal- og distriktsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet? En regjering vil alltid ønske at et statsbudsjett har en profil som viser hva regjeringen mener er det aller viktigste å løse for samfunnet. Hvordan vil profilen i budsjettet bli, og hvordan vil det påvirke din virksomhet?

Påvirke budsjettet

Den norske regjeringen er en mindretallsregjering. Det betyr at den ikke har flertall i Stortinget for budsjettforslaget den legger frem for nasjonalforsamlingen. Regjeringen baserer sin parlamentariske støtte på SV, og vil derfor gå til SV for å forhandle frem et flertall for statsbudsjettet. Det gjør at budsjettprosessen på Stortinget gir større rom for endringer. Eksterne aktører, som interesseorganisasjoner, ideelle organisasjoner og virksomheter, kan påvirke satsinger eller kutt. Trykket inn mot SVs forhandlere er derfor også stort fra budsjettet legges frem og til det foreligger et fremforhandlet statsbudsjett mellom regjeringen og SV.

Selv om de store linjene i den økonomiske politikken er lagt gjennom budsjettforslaget, er det alltid mulig for din virksomhet å komme med innspill og fakta som kan endre på budsjettet. Det kan være endringer som har små økonomiske konsekvenser for budsjettet, men kanskje stor betydning for din virksomhet. Det er mulig å få forståelse for, eller reise en debatt om, at enkelte disposisjoner og forslag har negative konsekvenser som regjeringen kanskje ikke har sett. Her det mulig å få inn merknader i Stortingets innstilling til statsbudsjettet som vil legge føringer for politikken regjeringen vil føre, herunder neste års statsbudsjett.

Hvordan går du frem?

Effektive innspill til statsbudsjettet bør komme tidlig, siden rammene blir lagt allerede i første del av året. Budsjettet som legges frem fredag 6. oktober er også en god anledning til å tenke på hva din virksomhet ønsker å bidra med av innspill til neste budsjettprosess som begynner allerede i januar, før de viktigste rammene for budsjettet legges i mars. Politisk påvirkning er et arbeid hvor de som er mest langsiktige lykkes best.

Vi i TRY Råd kan bistå din virksomhet med analyser og forslag til hvordan dere kan bli hørt og dermed påvirke budsjetter og rammevilkår på kort og lang sikt. Om du velger å gjennomføre aktiviteter knyttet til det kommende budsjettforslaget eller ikke, så er det uansett viktig at din virksomhet forstår hva budsjettet betyr for din bransje og din virksomhet.

Vi i TRY Råd kan bistå deg med å analysere statsbudsjettet med et spesielt søkelys på dine interesser. Analysen vil gi deg grunnlag for å se den videre politiske utviklingen og hva den vil bety for deg. Budsjettdokumentene gir alltid helt sentral informasjon om utviklingen av Norge og informasjon om hvilke politiske grep som er planlagt gjennomført på kort eller lang sikt.