– På få år har TRY gått fra å være et reklamebyrå til å bli et ledende konsern innen kreativitet, strategi og teknologi. Vi har så stor tro på modellen vi har skapt, at vi har sett etter en partner som kan bli med videre på reisen. Vi har funnet dette gjennom Ferd. Vi skal fortsatt være TRY, men sammen med Ferd skal vi bli bedre, enda mer kreative og vokse videre, sier konsernsjef og grunnlegger Kjetil Try.

TRY startet som et reklamebyrå av Kjetil Try og Einar Fjøsne i 1998. Selskapet har i mer enn 20 år vært det ledende reklamebyrået i Norge. I 2007 kjøpte selskapet digitalbyrået APT. De siste årene har TRY utvidet til flere forretningsområder som mediebyrå, innholdsproduksjon, filmproduksjon, PR, rådgivning, design og digital tjenesteutvikling gjennom selskapene TRY Opt, TRY Råd, TRY Dig og reklamebyrået og konkurrenten POL. I dag jobber det om lag 350 personer i selskaper som er eid av TRY.

 

Vil tilrettelegge for medeierskap blant ansatte

– Vi har stor tro på TRY og selskapets fremtidsplaner, særlig koblingen mellom teknologi og kreativitet. TRY er i tillegg en av Norges mest attraktive arbeidsplasser. Det ønsker vi å holde på. Derfor ønsker vi at ansatte skal bli med på den videre vekstreisen gjennom å tilby et bredt medeierskap blant medarbeiderne. Dette vil åpne for at flere får eierskap i selskapet TRY. Noen vil eie mindre enn i dag, men flere ansatte vil bli eiere og det tror vi blir viktig i fortsettelsen, sier Rikke Reinemo, en av lederne i Ferd Capital.

Dialogen mellom Ferd og TRY har foregått over lengre tid, og lysten til å investere i selskapet har økt jo dypere partene ble kjent med hverandre og vekstkraften og kvaliteten som ligger i TRY-huset.

– Vi hadde nok ikke sett for oss at vi noen gang skulle investere i et reklamebyrå, men etter hvert som vi lærte selskapet å kjenne har vi sett at TRY er noe langt mer utover et tradisjonelt reklamemiljø. TRY er allerede et økosystem bestående av flinke fagfolk innen kreative fag, teknologer og rådgivere som gjør en viktig jobb for kundene sine. Vi investerer derfor i et partnerskap med TRY-ansatte som vi har kjempetro på. Kjetil Try har rett og slett gjort en kanonjobb med å rekruttere dyktige folk og vi tror TRY er best posisjonert i Norge til å hjelpe kundene med sine vekstambisjoner i en digital hverdag, sier Erik Theodor Jakobsen i Ferd Capital.

 

Kjetil Try fortsetter som konsernsjef

Transaksjonen vil ikke føre til endringer i selskapets ledelse, og Kjetil Try fortsetter som konsernsjef og vil fortsatt være en betydelig aksjonær i selskapet.

– TRY har knapt kommet ut av startblokken, så jeg ser frem til fortsettelsen i partnerskap med Ferd. De siste 5 årene har vi mer enn doblet omsetningen og økt antall ansatte fra 125 til dagens 350, vi har etablert oss i Bergen og vi har klart å beholde vår kreative posisjon, både i Norge og internasjonalt. Nå skal vi satse videre sammen med Ferd som majoritetseier. Dette ser jeg virkelig frem til, sier Kjetil Try.

TRY tilbyr et bredt spekter av tjenester innen reklame, teknologi og kommunikasjon. Det er også her de ser for seg at den videre veksten vil komme.

– Veksten vil komme på alle områdene, men vi tror jo at den sterkeste driveren vil ligge i kombinasjonen av tjenestene. For det er å jobbe på tvers av fagområder som avgjør om man lykkes. Vi skal rett og slett hjelpe kundene våre å utvikle seg videre i den digitale verden, gjennom god kommunikasjon, kreativitet og sømløse digitale tjenester. Her har vi kommet langt alene, men sammen med Ferd skal vi komme enda lengre, avslutter Kjetil Try.

 

Fakta om partnerskapet:

TRY skal eies ca 60% av Ferd Capital, resten skal eies av ansatte i alle selskapene i TRY-gruppen. POL skal fortsette som et selvstendig selskap utenfor TRY-huset.

Bli inspirert av siste nytt fra TRY-huset gjennom ekspertinnhold, invitasjoner til arrangementer, inspirerende arbeid – og nye metodikker og tjenester vi tilbyr.

Fakta om Ferd:

Ferd er et familieeid investeringsselskap med en visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Ferd eies av femte og sjette generasjon Andresen. Bredden i vår virksomhet omfatter aktivt eierskap og selskapsutvikling i private og børsnoterte selskaper, finansielle investeringer, eiendomsutvikling, eksterne forvaltere, impact investeringer og sosialt entreprenørskap.