Hva tenker du når du hører CRM? Min erfaring er at svaret varierer basert på hvem jeg snakker med. Ofte opplever jeg at begrepet rett og slett skaper mer forvirring enn forståelse - og det er et problem.

Hvordan skal vi hjelpe hverandre med å utvikle gode faglige løsninger, hvis vi ikke snakker om det samme eller har en felles forståelse?

Opp igjennom årene har jeg hørt mange tolkninger av fagområdet Customer Relationship Management, også omtalt bare som "CRM".  Noen ser på det som et datahåndteringssytem hvor man lagrer informasjon om kunden. Andre ser på det som et programvaresystem for markedsføringsutsendelser. Mens en tredje gruppe ser på det som et overordnet uttrykk for håndtering av kunderelasjoner på en relevant og engasjerende måte. Personlig tenker jeg at det strengt tatt ikke er noe galt med noen av tolkningene, samtidig som at jeg opplever det som forvirrende at begrepet kan bety så mangt.

Vi ønsket å spisse og spesifisere hva CRM-faget er hos oss, sånn at vi enkelt kan gjøre oss forstått, både med tanke på hva vi tilbyr og hvilken verdi det har i den totale kundereisen. 

 

Kundebevaring= lønnsomhetsmaksimering

Hvis vi skal beskrive det vi i CRM-teamet hos TRY gjør med bare ett ord, så er det «kundebevaring». Det beskriver både hvilken del av kundereisen vi jobber med og hva essensen i tjenestene våre er; å bevare både nye og etablerte kundeforhold etter at et kjøp har blitt gjennomført. 

Det gjør vi ved å sende riktig budskap, i riktig kanal, til riktig person, på riktig tidspunkt. Budskapet skal ikke bare oppleves som relevant, det skal også begeistre og skape engasjement hos mottakeren. Ved å gjøre det skaper vi kundetilfredshet, øker kundeverdien og reduserer kundefrafall. Det er rett og slett lønnsomhetsmaksimering - hvis gjort riktig. 

For å skape kundebevaringsaktiviteter og -kommunikasjon er vi avhengig av et godt samarbeid mellom ulike fagdisipliner. 

Bli inspirert av siste nytt fra TRY-huset gjennom ekspertinnhold, invitasjoner til arrangementer, inspirerende arbeid – og nye metodikker og tjenester vi tilbyr.

 

Data, innsikt, strategi, kreativitet og teknologi

  • Uten bruk av gode data og innsikt blir det vanskelig å kommunisere på en måte som oppleves relevant og engasjerende hos kundene. 
  • Vi trenger en strategi for å gå frem på en best mulig måte når vi skal møte kundens behov. 
  • I tillegg er vi avhengige av teknologi for å kunne kommunisere smartest mulig i digitale kanaler.
  • Også må vi ikke glemme kreativitet for å bygge gode konsepter med en visuell og verbal dialekt som begeistrer.

Det kan bli ganske komplekst. Mye skal skal på plass for å skape kundebevaring som funker, og mange fagområder skal inkluderes. Så hvis vi ser tilbake på problemstillingen som ble presentert i starten av innlegget, så er det kanskje ikke så rart at det finnes mange ulike tolkninger av fagbegrepet CRM?

Som en løsning på forvirringen liker vi å bruke ordet "kundebevaring" til å beskrive fagets betydning hos oss. Vi mener ordets natur er selvforklarende og mer spisset mot hva formålet med arbeidet vårt faktisk er; det å ta vare på det viktigste en bedrift har - nemlig kundene deres.

Kontakt oss for en prat om hvordan vi kan jobbe med kundebevaring sammen.

Kontakt oss her