Strategisk kommunikasjon og rådgivning

Strategisk kommunikasjon er å sette langsiktige mål, kommunisere kundens visjon, og å forstå hvilke samfunnsendringer som påvirker. I en nær dialog med kunden bistår TRY med analyse, og foreslå riktige tiltak. For våre kunder gjør vi også oppdrag innen medietrening, krisehåndtering og samfunnsanalyse. I dagens marked er det viktigere å løse oppgavene med de rette virkemidlene, enn hva navnet på løsningen er.